Meghan Markle, princ Harry Svet24.si

Še en dokaz več, da se Meghan in Harry ...

opravljanje Dobra karma

Nova epidemija: obrekovanje in obremenjevanje s ...

meghan-see Svet24.si

FOTO: V 17 mesecih več kot prepolovila svojo ...

cisterna, viadukt malence Svet24.si

Znano, zakaj je tovornjak prebil ograjo in padel z...

Alfi Nipič ponovno hospitaliziran Dobra karma

Bolnemu Alfiju Nipiču 16.000 Slovencev izrazilo ...

RENE ŠANTIĆ Njena.si

Razkrili, kakšen fotograf je v resnici Rene ...

Gašper Rifelj Njena.si

Gašper Rifelj sporočil žalostno novico

Novice Šentrupert

AVDIO&FOTO: Za vzdrževanje cest bo treba v prihodnje nameniti več denarja

Piše: Lapego

Čas objave:
08.11.2019 09:34

Občinski svet Občine Šentrupert je imel v sredo, svojo 8. redno sejo v tem mandatu, kjer je med drugim ugotavljal, da bi za prihodnje leto moral v občinskem proračunu zagotoviti več denarja za redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti.

Občinski svet je precej časa namenil razpravi o letnem in zimskem vzdrževanju lokalnih cest in javnih poti v občini v letošnjem letu, za katerega je – tudi zaradi težke finančne situacije občine - v letošnjem proračunu namenjenih 172 tisoč evrov, kar je vsaj 50 tisoč evrov manj kot v povprečju preteklih let. »To pomeni, da se je izvedlo manj storitev na cestah in lokalnih poteh. Dodatno je treba omeniti, da smo v letošnjem poletju doživeli v občini tri hujša neurja, ki so povzročila dodatne poškodbe na cestiščih in bankinah, za kar smo morali uporabiti rezervo v proračunu, približno v višini 30 tisoč evrov. Vse to je bilo premalo, kot vsi vemo. Če hočemo, da se bodo ceste vzdrževale bolj kot sedaj, bo treba v ta namen nameniti večjo količino sredstev,« pravi župan Andrej Martin Kostelec.

STR, 8 redna seja 06112019 (2).JPG
Župan Anton Martin Kostelec
Foto: Lapego

Izvajalec vzdrževanja Komunala Trebnje je po izvedenih investicijskih delih v letošnjem letu izstavila račun za nekaj manj kot 89 tisoč evrov, občina pa je letos poravnala tudi za nekaj manj kot 45 tisoč evrov zapadlih neplačanih računov iz preteklega leta. Minuli mesec je bila na več odsekih lokalne ceste v Zabukovju narejena globinska sanacija v skupnem obsegu 525 m2 v vrednosti 20 tisoč evrov, urejajo se bankine v naseljih Mali Cirnik in Prelesje, do konca leta pa se bodo glede na prosta proračunska sredstva izvajala le še nujna dela rednega letnega in zimskega vzdrževanja cest.

Ostali sklepi:
Občinski svet je soglasno zavrnil predlog Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta občine Šentrupert (3SD), ki ga je vložil in financiral zasebnik, ki je želel spremembo prostorskih izvedbenih pogojev za EUP PRE-34 IK v 144. členu odloka o OPN občine Šentrupert.
V skupščino JP Komunale Trebnje je imenoval Pavleta Brcarja in soglašal s spremembo odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja v delu, ki se nanaša na spremembo naslova na novi lokaciji v Primštalu.
Občinski svet je sprejel tudi nov odlok o delu in organizaciji občinske uprave (dosedanji je bil iz leta 2007) in ga tako prilagodil obstoječi zakonodaji in potrebam, čemur bo sledila nova sistematizacija delovnih mest, ki je potrebna, da bodo določena delovna mesta, ki so sedaj nizko ovrednotena, povišana, saj na njih v upravi potrebujejo izobraženega strokovnjaka z delovnimi izkušnjami ter specifičnim znanjem za določeno področje.

V Šentrupertu so razpravljali tudi o prihodnosti skupne občinske uprave Mirnske doline. V prvi obravnavi so sprejeli nov odlok, ki je posledica izstopa Trebnjega, določa pa, da bi v prihodnje občine Šentrupert, Mokronog-Trebelno in Mirna razširile delovanje skupne občinske uprave z redarstva in inšpektorata na dodatne dejavnosti, s čimer bi povečali tudi sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave s strani države.

Nove cene dnevnega varstva
Potrdili so nove cene za oddelke dnevnega varstva v vzgojno-varstveni enoti Vrtec Čebelica – za oddelek prvega starostnega obdobja 498,87 evrov mesečno na otroka (0,43 odstotka manj kot doslej), za kombinirani oddelek 414,04 evrov mesečno na otroka (1,83 odstotka več) in za oddelek drugega starostnega obdobja 366,65 evrov mesečno na otroka (0,91 odstotka več) – ter sklenili, da bo občina še naprej sodelovala in finančno podpirala projekt Zdrave občine.

Župan Andrej Martin Kostelec o vzdrževanju cest