Katarina Čas Odkrito.si

Težki časi za Katarino Čas

horoskop Svet24.si

Horoskop za sredo, 12. decembra

dreamstime_xxl_105172804 Petisvet.si

Samo pogovarjala sem se z očetom, ki je bil že ...

strasbourg Svet24.si

FOTO in VIDEO: Napadalec, ki je na božičnem ...

Jan Plestenjak Svet24.si

Jan Plestenjak s prokadilsko izjavo razdelil ...

finalisti Njena.si

Denis in Franko o napadih na Aneto

reka ljubezni Njena.si

Konec Reke ljubezni zaznamoval razhod Irene in ...

Novice Novo mesto

VIDEO: Nadzorni odbor MO NM z ostrim poročilom in neodzivanjem nadzorovanih institucij

Piše: Radio Krka/R.M.

Čas objave:
12.01.2018 08:47

Nadzorni odbor (NO) Mestne občine Novo mesto je včeraj predstavil delo v lanskem letu in težave, s katerimi so se nadzorniki pri svojem delu soočali.

Predsednik odbora Dušan Černe je povedal, da so v letu 2017 opravili 12 rednih sej in 5 korespondenčnih, pri čemer so bile korespondenčne seje namenjene predvsem hitrejšemu potrjevanju zapisnikov sej ali drugega usklajenega pisnega gradiva Nadzornega odbora.

Ugotavljajo, da je pri nadzoru kar nekaj težav z izpolnjevanjem opozoril in ugotovitev opozorjenih javnih zavodov. Tako je na primer NO po dolgotrajnem opozarjanju naznanil Računskemu sodišču novomeški APT zaradi nespoštovanja priporočil in predlogov glede izplačila plač in drugih prejemkov v javnem zavodu, saj APT teh ni želel upoštevati. S tem je NO odgovornost za ne odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti pri poslovanju APT-a prenesel na Svet javnega zavoda in na župana MO NM, odločitve o morebitnih nadaljnjih korakih pa prepustil Računskemu sodišču RS.

NO je imel težave tudi pri pridobivanju zahtevane dokumentacije javnih zavodov, pri tem pa je Černe izpostavil Zdravstveni dom Novo mesto ter Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, ki je sicer pravni naslednik JZ (javnega zavoda) Agencije za šport Novo mesto.

V lanskem letu so imeli člani NO precej dela z nadzorom v Zdravstvenem domu Novo mesto zlasti nad avtorskimi, podjemnimi in svetovalnimi pogodbami, ki so bile sklenjene ali izplačane v letih 2013-2015. Ugotovili so tudi, da so pomanjkljive ali pa nepravilno izpolnjene naročilnice, potni nalogi in javna naročila, zaradi česar ne zagotavljajo revizijskih sledi, šlo naj bi za nenamensko porabo sredstev zlasti pri stroških reprezentance, obdarovanja, oblikovanja novoletnih voščil, zakupa dvoran, oglaševanja v brezplačnih medijih, pogostitve in izobraževanja, nekaj opozoril ZDNM so nadzorniki izdali tudi zaradi neupoštevanja Zakona o dohodnini, pa zaradi drobljenja računov in, kot menijo nadzorniki, zavajanja z neustrezno vsebino računov. NO je Zdravstveni dom Novo mesto opozoril tudi na oddaje naročil ponudnikom, ki so med seboj povezane osebe in prijavljene na istem naslovu. Zmotile so ga tudi neverodostojne ponudbe, neustrezno evidentiranje odhodkov v glavni knjigi in še nekaj domnevnih nepravilnosti.

V zvezi z nadzorom nad veljavnimi pogodbami za nepremičnine v letu 2016, v katerih nastopa MONM kot najemodajalec ali najemnik, je NO ugotovil, da MONM nima vzpostavljene evidence nepremičnega premoženja, ki je v njeni lasti, evidence pa so v smislu zemljiško-knjižnega stanja nepremičnin neurejene. Skrbniki pogodb ne izvajajo pogodbenih nalog skladno s predpisi na področju upravljanja s premoženjem. Eden izmed najemnikov občinskega stanovanja ni imel pogodbe o najemu, 5 najemnikov ni plačevalo najemnin, MONM pa niti ni terjala neplačanih obveznosti. NO je ugotovil še nekaj nepravilnosti v zvezi z najemom stavbnih zemljišč, ki jih MONM daje v najem brez sklenjenih pogodb, neplačevanjem najemnin za stavbna zemljišča, prav tako MONM oddaja v najem kar 35 prostorov v njeni lasti brez plačevanja najemnin – tu gre za različna društva, združenja, Karitas ipd. Nekateri oddani objekti so celo oddani v podnajem in to brez soglasja MONM kot lastnice. Ob tem je NO ugotovil še, da je cena, ki jo plačuje MONM za m2 makadamskega parkirišča na Kandijski cesti za skoraj 62% višja od cene podobnega parkirišča na Novem trgu.

Na vse te pripombe je MONM v predvidenem roku izdala Odzivno poročilo, v katerem se je sicer strinjala z večino ugotovitev in priporočil NO. Svoje nepravilnosti je opravičevala z neaktivnostjo in dejanji iz preteklosti, torej iz časov pred nastopom mandata zdajšnjega župana. Vendar NO meni, da je od nastopa nove oblasti minilo dovolj časa, da bi te nepravilnosti lahko uredila zdajšnja občinska garnitura pod vodstvom župana Gregorja Macedonija. Slednji je NO obtožil, da je prestopil meje strokovnosti in se podal v politikanstvo, vse z izgovorom oz. pojasnilom, da so za obstoječe stanje odgovorne izključno občinske strukture preteklih mandatov in da NO tega dejstva ni upošteval. Prav tako je po mnenju župana NO podal pristransko ugotovitev pri tem, da Občinska uprava MONM ne deluje povsem v skladu z zakonodajo. Nekaj obtožb se je kasneje slišalo tudi na eni od zadnjih sej občinskega sveta, češ, da so trditve nepreverjene in da bi, če bi imeli to možnost, na MONM zagotovo dokazali zmoto NO. V NO pojasnjujejo, da je MONM to možnost imela, v odzivnem poročilu se je z ugotovitvami strinjala, a storili niso nič, da bi svoje trditve podkrepili z dokazi in stanje izboljšali. NO je MONM tudi očitala, da nadzorniki nimajo dovolj znanja pravne stroke, da njihovo delovanje že izkazuje predvolilne interese in celo, da poročila niso lektorirana.

S Krko naokoli o ugotovitvah Nadzornega odbora MO NM