kamera Svet24.si

Žena zasačila profesorja v objemu študentke

tutan lenard Svet24.si

FOTO: To je najbrž edini slovenski par, ki živi ...

BITENC Necenzurirano

Bešič Loredan in Bitenc skupaj proti Breclju

zvezdan martic2 Reporter.si

Bo to novi predsednik uprave RTV Slovenija?

žan vipotnik maribor mm Ekipa24.si

Maribor je našel naslednika Žana Vipotnika? ...

tanja-postružnik-koren Njena.si

Ljubezen po domače: Na POP TV že imajo 11 novih ...

dragic 2 Ekipa24.si

Goran Dragić brutalno iskreno o svoji ...

LOKALNE VOLITVE 2018 Straža

AVDIO&FOTO: Župan Občine Straža Dušan Krštinc predstavil svojo kandidaturo

Piše: Dolenjski list, M.Ž.

Čas objave:
23.10.2018 13:10

Župan Občine Straža Dušan Krštinc je na današnji novinarski konferenci predstavil svojo kandidaturo za župana na prihajajočih lokalnih volitvah. Tudi tokrat se predstavlja kot neodvisni kandidat.

Podarja, da je bil pred štirimi leti, ko je bil prvič izvoljen za župana, zelo zadovoljen, saj so lokalne volitve  po njegovem mnenju, izraz neposredne volje ljudi, ki živijo v občini.  Delovne izkušnje, narejeno v preteklem mandatu in načrti za prihodnost, mu dajejo moč in voljo, da je še enkrat vložil kandidaturo za župana Občine Straža. 

Tudi tokrat se predstavlja kot neodvisni kandidat. Pravi pa, da je ponosen, saj ima podporo kolegic in kolegov z Liste razvojne iniciative Občine Straža, in tudi podporo pri strankah SLS in DeSUS. Tudi v tem mandatnem obdobju bo občane nagovarjal s sloganom »Za prijazno občino«.

Dušan Krštinc napoveduje, da bo največji poudarek namenil kakovosti bivanja v straški občini, med drugim z izgradnjo nizko energetskega vrtca pri OŠ Vavta vas in programom za starejše ter vzpostavitev kolesarske povezave Novo mesto - Straža - Dolenjske Toplice.  Poleg glavnih navedenih ciljev, pa je v programu za naslednje mandatno obdobje še veliko del in aktivnosti, ki jih bodo izvajali v primeru njegove izvolitve.

Slogan občine »Straža – kraj topline, zelenja in modrine«, se vsak dan bolj uveljavlja ne samo v občini Straža, ampak postaja poznan tudi izven občinskih meja. Ta slogan, delovne izkušnje, narejeno v preteklem mandatu in plani za naprej mu dajejo moč in voljo, da je še enkrat vložil svojo kandidaturo za župana občine Straža. Za njim je prvo mandatno obdobje županovanja. 

Občina je v zadnjih štirih letih namenila preko 5,6 mio evrov proračunskih sredstev za investicijske projekte, s takim tempom namerava nadaljevati, zato je njegov program tudi tokrat razvojno naravnan.
Največji poudarek v prihajajočem mandatu bo v primeru izvolitve Dušan Krštinc namenil izgradnji novega dvanajst ali štirinajst - oddelčnega vrtca pri OŠ Vavta vas, programu za starejše, zagotavljanju stanovanjskih enot za mlade družine, varnosti v prometu in vzpostavitvi kolesarske povezave Novo mesto-Straža-Dolenjske Toplice.

Na področju gospodarstva bo še naprej spodbujal domače obrtnike in podjetnike. V že obstoječi gospodarski coni Zalog bo zagotovil izgradnjo druge faze gospodarske javne infrastrukture in tako zagotovil nove parcele za potencialne investitorje. Podjetnike bodo spodbujali preko razpisov, ki jih bodo izvajali preko RC Novo mesto.

Kandidat za župana si tudi želi, da občina Straža postane še bolj prijazno življenjsko okolje za vse generacije. Prizadeval si bo zgraditi nove stanovanjske enote za mlade družine in na ta način poskrbeti, da mladi ostanejo v občini. S priseljevanjem mladih družin bo tudi večja potreba po vključevanju otrok v vrtec in osnovno šolo. Trenutno je v vrtcu prostora za najmlajše premalo, zato namerava v naslednjem mandatu zgraditi nov dvanajst ali štirinajst - oddelčni nizko energetski vrtec v Vavti vasi, s tem bodo vsi oddelki vrtca na lokaciji pri osnovni šoli. Šola bo s tem pridobila dodatne učilnice, s čimer si bodo zmanjšali prostorsko stisko in ustvarili boljše pogoje za izvajanje pouka.

V občini Straža se življenjska doba prebivalstva daljša, zato se bo zavzemal pristopiti k izvajanju programa oskrbe starejših občanov tudi z iskanjem načinov za njihovo lepše preživljanje prostega časa. Tudi v prihajajočem mandatu se bodo na različnih lokacijah v občini v sodelovanju z društvi izvajala neformalna družabna srečanja. Če bo interes starejših občanov pokazal potrebo za vzpostavitev dnevnega centra za starejše bomo pristopili k organizaciji le tega oz. odprli oddelek za starejše v sodelovanju z DSO Novo mesto.

Še naprej bodo izvajali prevoze starejših občanov nad 65 let, ki nimajo svojega prevoza do zdravnika, trgovine in vseh javnih ustanov v občini ter upravne enote v Novem mestu za ureditev osebnih dokumentov.

Za boljšo prometno varnost bodo glede na naraščajoči promet v sodelovanju z državnimi inštitucijami pristopili k urejanju odsekov državne ceste skozi Vavto vas, kjer aktivnosti glede odkupov zemljišč že tečejo; začetek gradnje pa je planiran konec leta 2019. Prav tako nameravajo pristopiti k urejanju državne ceste, od naselja Potok do Volavč, kjer želijo pristopiti k izgradnji pločnika za pešce in kolesarje. Planira se tudi pričetek projekta rekonstrukcije zahodne vpadnice v naselje Straža iz smeri Soteska. V začetku naslednjega leta bo izvedena tudi preplastitev državne ceste skozi Rumanjo vas. Na področju državnih cest pa bo kot ena od prioritetnih nalog umestitev obvoznice mimo naselij Potok, Jurka vas, Vavta vas in Rumanja vas, ter obvoznica mimo Zaloga. Dokončali bodo pločnik in javno razsvetljavo skozi Podgoro in sanirali cesto. V pričetku prihodnjega leta bo zaključen projekt izgradnja pločnika za pešce in kolesarje skozi naselje Hruševec, projekt bodo nadaljevali do naselja Zalog. V sklopu tega projekta bo zgrajena še javna razsvetljava ter komunalna infrastruktura. Nadaljevali bodo tudi z rekonstrukcijo občinskih cest skozi strnjena naselja in izgradnjo površin za pešce (Rumanja vas, Straža, Potok – Prapreče). Izgrajen bo tudi pločnik, vodovod in javna razsvetljava skozi naselje Loke, za kar se izdeluje projekt. Planira se tudi gradnja pločnika za pešce skozi športni park Breza, od Dol. Straže do Hruševca.
S sosednima občinama bodo izpeljali projekt regionalne kolesarske povezave Novo mesto-Straža-Dolenjske Toplice.
Občina se ponaša z letališčem za katerega želi urediti upravljanje ter vzpostaviti izvajanje letalske dejavnosti pod boljšimi pogoji. Krštinc obljublja, da bo letališko infrastrukturo primerno uredil.

Tudi v bodoče si bo prizadeval za dobro sodelovanje med domačimi društvi, ki delujejo na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti. Skupaj z občinsko upravo bo aktivno sodeloval pri organizaciji prireditev in dogodkov, ki se bodo odvijali v občini, med drugim tudi s finančnimi sredstvi. Prav tako zagotavlja obema domačima prostovoljnima gasilskima društvoma pomoč in podporo pri izvajanju njihove dejavnosti ter sofinanciranje nakupa potrebne gasilske opreme kot tudi osebne zaščitne opreme ter opreme za civilno zaščito.

Povedal je, da se zaveda, da ima občina kar nekaj potencialov za razvoj turizma in da je le ta panoga bila do sedaj premalo izkoriščena, zato so že pristopili k izdelavi izhodišč za izdelavo strategije turizma ter oblikovanju turističnih produktov.
Kot prijazna občina bodo nadaljevali z urejanjem obstoječih rekreacijskih površin, tematskih in sprehajalnih poti ob Krki. Med športnimi objekti bodo zgradili komunalno infrastrukturo ter javno razsvetljavo do stadiona v Vavti vasi. V športnem parku Breza bodo zagotovljena sredstva za postavitev nadstreška nad baliniščem ter umestitev dodatnih športnih dejavnosti v parku. 

V letošnjem letu bo prenovljena notranjost Doma partizana v Vavti vasi tako, da bo primerna za izvajanje jutranje telovadbe starejših, popoldansko rekreacijo ter strelišču z elektronskimi tarčami. V objektu bo tudi klubska soba namenjena raznim sestankom. Poskrbel bo tudi za zunanjo podobo stavbe z novo fasado ter urejeno okolico.

V prihodnjih štirih letih se bodo v sodelovanju z vaščani nadaljevala obnove vaških in mladinskih domov na Drganjih selih, v Praprečah in Rumanji vasi. Pomagali pa bomo tudi pri preureditvi nekdanjega gasilskega doma podjetja Novoles v vinogradniški dom.
Veliko pozornosti bo namenil tudi skrbi za čisto in urejeno okolje, tako z izvajanjem del zaposlenih v režijskem obratu, kot tudi z organizacijo čistilnih akcij. V sodelovanju z ministrstvom za okolje in civilno iniciativo, bo spremljal in nadzoroval izvajanje odvoza odpadkov iz področja nekdanje opekarne Zalog ter poskrbel, da bo na tem področju umeščena primerna dejavnost.

Krštinc verjame v sodelovanje z občani, zato si bo prizadeval za zbore občanov kot obliko neposredne komunikacije z občani iz posameznih vasi. Vesel bo vseh organizacijskih predlogov in vsebinskih pobud ter dobrih idej. Tako kot do sedaj bo prisluhnil problemom vsakega občana, saj si želi podpore in pripravljenosti, da se gradi zaupanje in sodelovanje ter da se skupaj z občani sooblikujejo najboljše rešitve.
Obljublja, da bo skrb za občane njegova prva skrb, zato bo njihove interese vselej postavil na prvo mesto.

Izjava Marije Mihelič: "Naj uvodoma povem da Dušana za župana podpiramo predvsem zaradi njegove sposobnosti vodenja, delavnosti in poštenja. V preteklem mandatu je bilo v Občini Straža zelo veliko narejeno od investicij, dogodkov in programov tako za mlade kot za starejše. Spremenil je tudi delo v občinskem svetu: namreč svetniki smo se večkrat dobili na neformalnih sestankih kjer smo se usklajevali glede proračuna ali si izmenjali mnenja glede aktualnih zadev. Lahko rečem, da smo svetniki na občinskih svetih v večini primerov glasovali soglasno oz. brez glasu proti. Lista RIOS je po sedežih v občinskem svetu, predvsem zaradi zaupanja občanov katere zastopamo, počasi napredovala: v prvem mandatu smo imeli dva svetnika, v drugem tri in nazadnje 4 svetnike. Glede na narejeno sem prepričana da bomo zadržali število svetnikov. Lista katero predstavljam je sestavljena iz aktivnih občanov, ki sodelujejo v različnih društvih in si želijo aktivno vključevati v soustvarjanje Občine Straža."

Listo sestavljajo:
Dušan Krštinc, dipl. inž. strojništva, župan
Marija Mihelič, uni. dipl. ekonomistka, finančnica
Albin Kregar, dipl. ekonomist, direktor
Lili Šiler, uni. dipl. fizioterapevtka, fizioterapevtka
Damjan Jerman, voznik
Simona Franko, dipl. ekonomistka, strokovna sodelavka
Andrej Petkovič, uni. dipl. inz. elektrotehnike, pomočnik direktorja
Vilma Poglavc, komercialistka, trgovski poslovodja
Marjan Irt, avtomehanik, samostojni podjetnik
Vanja Sabljak, dipl. medicinska sestra, inštrumentarka v območju ioniziranega sevanja
Zdravko Gorše, osnovna šola, upokojenec
Tvigy Vintar, poslovna sekretarka, administratorka
Momčilo Maksimović, poštni manipulant, upokojenec

Izjava Marije Mihelič

Marija Mihelič o podpori županu Dušanu Krštincu


Župan Občine Straža Dušan Krštinc - predstavitev kandidature

Dušan Krštinc o vnovični kandidaturi za župana Občine Straža in napoved najpomembnejših projektov