Kiki Rahimovski Svet24.si

Zadnje Akijeve besede sinu Kristijanu

dom Svet24.si

Kaj se dogaja po domovih za starejše? Jih res ne ...

stol, gora, karavanke Svet24.si

Po padcu na grebenu umrl turni smučar

tonin-novak-ljudmila_bobo Reporter.si

Od molka do izdaje: kako so zaprli usta Ljudmili ...

orban jansa logar Necenzurirano

Slovenija do Tajvana, Madžarska do Bleda #kolumna

aki Odkrito.si

Umrl Aki Rahimovski

peking olimpijske Ekipa24.si

Ne bom SE CEPIL, to nam je VSILJENO - še en ...

Novice Krško

Dodatnih 150.000 evrov za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic epidemije

Piše: Občina Krško

Čas objave:
24.04.2020 06:32

Potem ko je Občinski svet Občine Krško na 10. redni seji decembra 2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2020, so svetnice in svetniki na sredini korespondenčni seji sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Prihodki se skupno zvišujejo za 7,2 % in znašajo 41,9 milijona evrov, odhodki pa so od prvotno načrtovanih višji za 9,5 % oz. znašajo 45,6 milijona evrov. Za 150.000 evrov se v predlogu rebalansa 2020 povečujejo tudi izdatki v okviru pomoči gospodarstvu za odpravo posledic COVID-19.

Na prihodkovni strani so spremembe v skupni višini načrtovanih prihodkov. Prihodki se v skupni masi zvišujejo za 7,2 % ali 2.797.983 evrov, kar je predvsem posledica zvišanja ocenjenih drugih nedavčnih prihodkov za 1.062.566 evrov, kapitalski prihodki se zvišujejo za 750.000 evrov ter ocenjeni transferni prihodki za 965.217 evrov. Zmanjšujejo se planirani prihodki iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za 80.168 evrov, ki s predlogom spremembe proračuna 2020 znašajo 1.375.224 evrov. Po rebalansu tako prihodki znašajo 41,9 milijona evrov.

Na odhodkovni strani so načrtovani odhodki višji za 9,5 % ali za 3.941.432 evrov. Med oddelki se je finančni načrt najbolj povečal na področju družbenih dejavnosti v višini 2.477.854 evrov ter na področju gospodarske infrastrukture v višini 780.020 evrov in pa na področju urejanja prostora in varstva okolja v višini 180.000 evrov.
Tekoči odhodki se povečujejo za 5,2 %, kar nominalno pomeni 464.236 evrov, tekoči transferi se povečujejo za 4,8 % ali za 711.983 evrov, investicijski odhodki se povečujejo za 15,5 %, kar nominalno znaša 2.692.913 evrov glede na veljavni proračun za leto 2020, investicijski transferi pa se povečujejo za 10,0 % oz. za 72.300 evrov glede na veljavni proračun za leto 2020. Odhodki po rebalansu znašajo 45,6 milijona evrov.

Zelena luč za izgradnjo kanalizacije v Velikem Podlogu
Med drugim so svetnice in svetniki potrdili tudi sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za projekt izgradnje kanalizacije in druge infrastrukture v naselju Veliki Podlog. Naložba obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 2068 metrov z dvemi črpališči. Vrednost naložbe po tekočih cenah znaša 2,48 milijona evrov, potekala pa naj bi od leta 2020 do 2022.