hrvaška policija Svet24.si

Pogrešano osemletno Taro po enem letu našli na ...

Dejan Čretnik 2 Svet24.si

Zlorabili smrt slovenskega režiserja: bivša ...

Mitja Okorn Svet24.si

Avtor dokumentarca o covidnih bolnikih "v šoku"

milan kucan 1990 bobo Reporter.si

Ljerka Bizilj: Kako sem postala »Kučanova ...

oshkosh, lkov 4x4, matej tonin Necenzurirano

Zakaj Tonin ni razkril, da bo kupil še 100 ...

Luka Dončić Njena.si

Luka Dončić zapustil Slovenijo

barcelona pm Ekipa24.si

Je BARCELONA po tej tekmi dosegla dno?! Navijači ...

Novice Brežice

AVDIO: Sprejeta proračuna Občine Brežice za leti 2020 in 2021

Piše: Občina Brežice

Čas objave:
21.02.2020 10:23

Na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice, so svetniki z veliko večino potrdili sprejem odlokov o proračunih za leti 2020 in 2021. Skupna višina proračunov znaša skoraj 70 milijonov evrov, od tega občina dobrih 31 milijonov evrov namenja za investicije. Glavno vodilo pri pripravi proračunov je bilo zagotoviti sredstva za nemoteno življenja občanov in načrtovati enakomeren razvoj občine s pomočjo investicij po vseh krajih.

Proračunski prihodki za letos znašajo 28 milijonov evrov, odhodki pa so načrtovani v višini 34 milijonov evrov, od tega znaša znesek za investicije 15,2 milijona evrov oz. 45% celotnega proračuna. Proračunski prihodki za leto 2021 znašajo 33 milijonov evrov, odhodki pa so načrtovani v višini 34,5 milijona evrov, od tega znaša znesek za investicije 16,3 milijona evrov, kar je 47% celotnega proračuna. Proračuna sta investicijsko naravnana, kljub temu ohranjata sredstva za spodbude razvoju kmetijstva, podjetništva in turizma ter za delovanje društev, ki delujejo na različnih področjih v občini Brežice.

Večje investicije v letu 2020
Občina Brežice zaradi kompleksne finančne konstrukcije in zaradi omejenih proračunskih sredstev pripravlja večletne oz. fazne projekte. Tako je večina večjih projektov načrtovana za izvedbo v letu 2020 in tudi v 2021. V letu 2020 se bo pričela obnova železnega mosta čez reko Krko, v Cerkljah ob Krki pa se bo začela obnova lesenega mostu. Zaključila se bo obnova stavbe nekdanjega doma upokojencev v Brežicah, ki bo nudila prostor za dejavnosti varstveno-delovnega centra, bivalne enote in društva.

Predvidena so sredstva za projekt širitve zdravstvenega doma in lekarne v Brežicah, ter za širitev Obrtne cone v Dobovi, v obsegu 10 hektarov. V tem letu se začenja gradnja vrtcev pri OŠ Artiče in pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

Predvidena je tudi energetska sanacija stavb v lasti občine, za katera bo občina pridobila sredstva za sofinanciranje. Celovita energetska sanacija objekta je načrtovana za
OŠ Dobova in ŠD Dobova, OŠ Globoko, OŠ Pišece, GŠ Brežice, Stadion Brežice, Knjižnico Brežice, OŠ Bizeljsko, telovadnico pri OŠ Artiče in ŠD Brežice.

Občina bo izvedla v sklopu večfazne obnove nogometnega stadiona, gradnjo pomožnega igrišča z umetno travo v Brežicah. Načrtovana je gradnja dveh kolesarskih stez, v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, s pomočjo evropskem sredstev na podlagi Dogovora za razvoj regij. To bosta kolesarski stezi Brežice-Dobova in Brežice-Krška vas. Sledi nadaljevanje izgradnje kanalizacije Krška vas, gradnja in obnova vodovodov, letno bo občina namenila po 300.000 evrov za zamenjavo salonitnih oz. dotrajanih cevi vodovodnega sistema. Začenja se tudi projekt hidravličnih izboljšav.

Na področju turizma namerava občina urediti Vodovodni stolp, vzpostaviti aktivnosti na jezeru ob HE Brežice, investirati v inovativne turistične produkte in nove turistične atrakcije. V letih 2020 in 2021 bodo potekali tudi projekti participativnega proračuna – za 16 projektov je namenjenih 200.000 evrov, v dveh letih. 

Občina Brežice namenja sredstva za izboljšanje prometne varnosti, tako za gradnjo pločnikov (začetek urejanja pločnika Kalin-Obrežje), kot za urejanje cest (tudi ceste pri pokopališču Brežice), sredstva so namenjena tudi za obnovo večnamenskih domov (Velike Malence, Sromlje…). 

Poleg sredstev za investicije občina namenja denar za gasilska vozila, letos bosta dobavljeni dve vozili za prostovoljno gasilski društvi s pomočjo sredstev Ministrstva za obrambo. Občina zagotavlja tudi sredstev za delovanje javnih zavodov in društev, podpira projekt brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki, začenja projekt Stavi na zdravje, podpira Splošno bolnišnico Brežice, spodbuja pa tudi kmetijstvo, gospodarstvo in turizem.

Direktorica občinske uprave Občine Brežice mag Gordana Radanovič

Proračuna 2020 in 2021