Rok Vihar 2 Svet24.si

Fatalni moški za leto 2022 je igralec Rok Vihar

spolno nadlegovanje Svet24.si

Direktor ZD medicinski sestri: "Bi rada vedela, ...

Tatjana Bobnar_11 Necenzurirano

Igra Tatjane Bobnar in napad na Roberta Goloba ...

bobnar golob bobo Reporter.si

Padec ministrice Bobnarjeve »plod spletkarjenja ...

cristiano ronaldo 22 pm Ekipa24.si

Še ena kaprica Cristiana Ronalda!?! Takole se je ...

blaž-kričej-režek Njena.si

Blažev pogled na tri noči z dekleti vas bo ...

Luis Enrique Ekipa24.si

Neee, tega ne bi smeli narediti! Tako surovo se je...

Novice Šentrupert

AVDIO&FOTO: V skupno občinsko upravo z Litijo, Šmartnim in Dolom pri Ljubljani

Piše: LAPEGO/P.K.L.

Čas objave:
13.12.2019 06:34

Občinski svet Občine Šentrupert se je sešel na 9. redni seji v tem mandatu, na kateri so prvo obravnavo predloga proračuna za leto 2020 prestavili na naslednjo sejo, dodali pa novo točko o skupni občinski upravi.

V Šentrupertu so na prejšnji seji razpravljali o prihodnosti skupne občinske uprave Mirnske doline in v prvi obravnavi sprejeli nov odlok, ki je bil posledica izstopa Trebnjega. Do danes odloka nista sprejela občinska sveta občin Mirna in Mokronog-Trebelno, zato je župan Andrej Martin Kostelec pojasnil, da se je povezal s Skupno občinsko upravo občin Litija, Šmartno in Dol pri Ljubljani, ki je pripravila predlog odloka in stroška za sodelovanje občine Šentrupert v tej skupni občinski upravi, ki zagotavlja službe redarstva, inšpektorata in civilne zaščite, v pripravi pa je še dogovor o področju upravljanja prostora. Občinski svet je županov predlog podprl.

»Glede na spremembe v zakonodaji in zaradi premikov članic iz sedanje skupne občinske uprave, se je izkazalo, da je velika negotovost, kako bo nadaljevala skupna občinska uprava. Tudi zaradi najverjetnejšega odstopa vseh zaposlenih. Tako da sem moral poiskati alternative, zato smo se povezali s sosednjimi občinami na severno stran.S svetniki smo se odločili, da se za naslednje leto vključimo v novo skupno občinsko upravo z novimi članicami,« pravi župan Andrej Martin Kostelec. 

Župan Andrej Martin Kostelec
Župan Andrej Martin Kostelec
Lapego

Ostali sklepi:
Občinski svet se je seznanil z varnostno situacijo v občini, pri čemer kljub povečanemu številu vlomov ostaja še vedno med najbolj varnimi. V zvezi z Javnim podjetjem Energetika Šentrupert so sprejeli dva odloka, s katerima so dejavnost izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toploto na ureditvenem območju Lesno-predelovalnega centra Šentrupert in dejavnost odvajanja in čiščenja komunlan ein padavinske odpadne vode na delu občine prenesli z JP Energetika Šentrupert na JP Komunala Trebnje. JP Eenergetika Šentrupert bo tako imelo ob prodaji med dejavnostmi le proizvodnjo toplotne in električne energije.

Občinski svet je sprejel, da se Steklasova domačija odrazglasi kot spomenik lokalnega pomena, v zameno pa je lastnik občini odstopil topler, ki ga lahko občina v treh letih prenese v Deželo kozolcev, sicer pa kozolec ostane lastniku domačije.

Občinski svet je razpravljal tudi o predlogu proračuna za leto 2020, a je njegovo obravnavo prestavil na naslednjo sejo, ker gradivo ni bilo pripravljeno z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, sočasno z vabilom na sejo. Občinska uprava bo gradivo ustrezno dopolnila in ga vključila v naslednjo sejo občinskega sveta, za prve tri meseca prihodnjega leta oziroma do potrditve proračuna pa bo župan sprejel sklep o začasnem financiranju.

Župan Šentruperta Andrej Martin Kostelec o skupni občinski upravi