premk1 Svet24.si

Francki se mož oglaša z drugega sveta

škorpijon, linz Svet24.si

Škorpijona prinesla z dopusta na Hrvaškem?

sds, janez janša, Necenzurirano

Demontaža druge republike #kolumna

golob jansa bobo Reporter.si

Kako Janša Goloba blati pred Evropo - in kako ...

imgonline-com-ua-twotoone-49R0E54WwN2Z3bU Ekipa24.si

To lahko samo Hojs! Odziv na epsko zmago nad ...

DSC_2227_01 Odkrito.si

Mlad slovenski raper doživel srčni infarkt ...

delius-barisic Ekipa24.si

Konec dvomov! Iz Olimpije prišlo sporočilo, ki ...

Novice Sevnica

Kaj so sprejeli sevniški občinski svetniki?

Piše: Občina Sevnica

Čas objave:
15.05.2020 17:14

V Kulturni dvorani Sevnica, je bila v sredo, 13. maja, 15. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila prilagojena trenutnim aktualnim razmeram. Zaradi zagotavljanja ustrezne varnostne razdalje med udeleženci, je seja namesto na sevniškem gradu potekala v Kulturni dvorani Sevnica.

Direktor Regionalne razvojne agencije Posavje (RRA Posavje) Martin Bratanič je predstavil poročilo o delovanju. Javni zavod RRA Posavje je bil ustanovljen z namenom spodbujanja razvoja na regionalni ravni, občine ustanoviteljice zavoda pa so posavske občine (Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Občina Radeče). Občina Sevnica je v letu 2019 razvojni agenciji RRA Posavje namenila nekaj več kot 35 tisoč evrov sredstev za sofinanciranje nalog v javnem interesu. RRA Posavje je v lanskem letu izvajala več projektov, med drugim projekt Dogovor za razvoj regije Posavje in projekt Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje - Posavje polno priložnosti ter podelila štipendije nadarjenim s področja kulture.

Delo in poslovanje Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Sevnica (KŠTM Sevnica) v letu 2019 je predstavila direktorica Mojca Pernovšek. Zavod KŠTM Sevnica je na vseh področjih delovanja izvajal programe v skladu z zastavljenimi kratkoročnimi in srednjeročnimi cilji, obseg aktivnosti tekočega leta pa je bil opredeljen znotraj razpoložljivih finančnih sredstev.

Direktor Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica Mitja Udovč je predstavil revidirano letno poročilo poslovanja v lanskem letu. Komunala Sevnica izvaja obvezne gospodarske javne službe za celotno območje občine. Poleg oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, urejanja javnih površin, upravljanja in vzdrževanja občinskih cest je v okviru pogrebne službe v lanskem letu v upravljanje prevzela vsa pokopališča v sevniški občini.

Poslovno in finančno poročilo je predstavil tudi direktor Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica Anton Kranjc. Plinovod Sevnica na območju mesta Sevnica opravlja dejavnost operaterja na distribucijskem omrežju zemeljskega plina in dejavnost dobave zemeljskega plina odjemalcem. Skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica bosta v jesenskih mesecih obe dejavnosti preneseni na Komunalo Sevnica, podjetje Plinovod Sevnica pa bo likvidirano.

Skladno s prenosom dejavnosti so člani občinskega sveta s sklepi potrdili še tri odloke, s katerimi bo prenos dejavnosti ene javnega podjetja na drugo pravno ustrezen.

Ena izmed osrednjih točk 15. redne seje je bila obravnava poročila o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2019, ki ga je predstavila Marjetka Smolič iz Centra za socialno delo Posavje, Enota Sevnica. Storitev, ki poteka v okviru CSD Posavje, Enota Sevnica, iz proračuna sofinancira Občina Sevnica. Na seji je bil sprejet sklep o soglasju k določitvi cene storitve. Polna cena za eno uro storitve po novem znaša 19,78 evra, pri čemer 14,48 evra oziroma 71,90 % prispeva Občina Sevnica, 5,20 evra pa prispevajo uporabniki. Storitev, ki bo opravljena na nedeljo, bo Občina Sevnica subvencionirala v višini 15,68 evrov oziroma 68 % cene. Uporabnik bo do polne cene storitve , 22,44 evrov, doplačal 6,67 evrov. Storitev, ki bo opravljena na državni praznik ali dela prost dan, bo Občina Sevnica subvencionirala v višini 16,05 evrov oziroma 72 %. Uporabnik bo do polne cene storitve, 23,33 evrov, doplačal 7,28 evrov. Občina Sevnica s subvencijo zagotavlja širšo dostopnost storitev. Osebam iz ranljivejših skupin, denimo tistim, ki prejemajo pokojnino, ki je nižja od 580 evrov, Občina Sevnica na podlagi vloge storitev subvencionira v celoti. 

Občinski svet Občine Sevnica je soglasno sprejel tudi zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019. Zaključni račun je javno dostopen dokument, ki zajema celovit pregled dela vseh neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov in potrjuje proračunsko uravnoteženost ter ustrezno proračunsko načrtovanje preteklega leta.

Predstavljen je bil koncept participativnega proračuna za prihodnje leto. Občina Sevnica je v preteklem letu prvič izvedla razpis za vlaganje pobud občank in občanov za neposredno uvrstitev projektov in ureditev v proračun za letošnje leto. Sprejete pobude so v izvajanju. Ker je bil razpis pozitivno sprejet, je Občina Sevnica pripravila razpis tudi za leto 2021, ki bo odprt do konca mesca junija. Razpis, podrobnejša pojasnila in elektronska prijavnica so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica.

Za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica so člani občinskega sveta imenovali Vesno Zorec, Ano Jelančič in Tino Kukec.

Za predstavnika javnosti za območje občine Sevnica v Senat za reševanje pritožb zoper delo policistov so člani občinskega sveta predlagali Ivana Bidermana.