Kiki Rahimovski Svet24.si

Zadnje Akijeve besede sinu Kristijanu

dom Svet24.si

Kaj se dogaja po domovih za starejše? Jih res ne ...

stol, gora, karavanke Svet24.si

Po padcu na grebenu umrl turni smučar

janez jansa pl4 Reporter.si

Janša kuha žabe: nihče od politikov ne sme ...

orban jansa logar Necenzurirano

Slovenija do Tajvana, Madžarska do Bleda #kolumna

baloni, državno-prvenstvo, balonarstvo Odkrito.si

Balonarska nesreča na Barju

peking olimpijske Ekipa24.si

Ne bom SE CEPIL, to nam je VSILJENO - še en ...

Novice Sevnica

Kakšne so varnostne razmere na območju Sevnice?

Piše: Občina Sevnica

Čas objave:
26.06.2020 17:25

Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 24. junija 2020, v Kulturni dvorani Sevnica, je bila osrednja vsebinska točka dnevnega reda seznanitev z varnostnimi razmerami na območju občine Sevnica in pregledom stanja za leto 2019.

Komandir Policijske postaje Sevnica Daniel Žniderič je članom sveta predstavil delo Policijske postaje Sevnica je v letu 2019, direktor Policijske uprave Novo mesto Janez Ogulin pa ključne točke s področja varnostnih razmer na celotnem območju Policijske uprave Novo mesto. Predstavil je tudi pomen in vlogo strelišča Radna, ki je z logističnega vidika pomembno strelno vadbišče za Policijsko upravo Novo mesto, vendar zaradi svoje prostorske umestitve na območju Radne in Boštanja zaradi hrupa predstavlja moteč element v okolju. Na podlagi razprave je Občinski svet Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim nalaga Občini Sevnica, da vodi postopke ureditve strelišča Radna usklajeno z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za notranje zadeve do nivoja ureditve, ki ne bo moteč za občane, z zahtevo po aktivni udeležbi obeh resornih ministrstev.

Občinski svet je na seji potrdil elaborate o oblikovanju cen za komunalne storitve v občini Sevnica, in sicer izvajanja storitev javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode, ravnanja z odpadki in izvajanje obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti, ki jih na območju občine Sevnica izvaja javno podjetje Komunala Sevnica. Uskladitev višine cen storitev na področju ravnanja z odpadki in odvajanja odpadnih voda je bila zaradi povišanja zunanjih stroškov obdelave nujno potrebna.

Občinski svet Občine Sevnica se je na seji seznanil s študijo hrupa in predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 na območju občine Sevnica in sprejel predlog dopolnitve soglasja Občinskega sveta Občine Sevnica k novelacijiPrograma izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju hidroelektrarn Arto-Blanca in Krško, kjer še potekajo nekatera ureditvena dela območij ob reki Savi.
Na seji so članice in člani obravnavali tudi nekaj kadrovskih imenovanj, med njimi podali soglasje k imenovanju dosedanje direktorice Zdravstvenega doma Sevnica Vladimire Tomšič za novi mandat in imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Posavje – Enota Sevnica Marjetke Smolič.

Obravnavali in sprejeli so tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica. Ker posavske občine jeseni uvajajo posavsko potujočo knjižnico, se v poletnem času zaključuje delovanje izposojevališča v Krmelju.

Skladno s sprejetim sklepom na 9. redni seji z dne 25. septembra 2019, so se svetniki in svetnice seznanili še s potekom izvajanja del v projektu gradnje stadiona Sevnica.