Aria SF Svet24.si

FOTO in VIDEO: Zagorela superjahta italijanskega ...

pes mačka Svet24.si

Več kot dva milijona ljudi si je ogledalo ta ...

20210503-01058074 Necenzurirano

Basen o novinarstvu #kolumna

bojan pozar kombi-pl Reporter.si

Pokvarjenost brez primere: maščevalni Bojan ...

predor Ekipa24.si

Grozljivka v predoru! To naj bi bile okoliščine,...

britney-spears Odkrito.si

Britney Spears – sinova objavila nazorne video ...

slovenija kosarka reprezentanca Ekipa24.si

Nepričakovano! Košarkarska reprezentanca ostala ...

Novice Krško

AVDIO&FOTO: Krški praznik v znamenju začetka gradnje prizidka knjižnice

Piše: Občina Krško

Čas objave:
03.06.2020 15:32

Ob prazniku občine Krško, posvečenem spominu na prve padle krške borce in vrnitvi izgnancev, sta župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktorica občinske uprave Melita Čopar na današnji novinarski konferenci predstavila zaključene naložbe in aktualne projekte v občini. Ob tem je župan z direktorjem podjetja GPI tehnika Novo mesto Dragom Muhičem podpisal pogodbo za izgradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško.

Leto 2019 so po besedah župana Mirana Stanka v občini Krško zaključili z realiziranimi 40,9 milijona evrov prihodkov in 36,8 milijona evrov odhodkov ter odplačali za 1,7 milijona evrov dolga. Leto 2020, v katerem je v proračunu za naložbe zagotovljenih 20 milijonov evrov, je predvsem v znamenju dokončanja gradnje in obnove šolskih objektov in vrtcev ter začetka širitve osrednje krške knjižnice.

V preteklem letu od praznika do praznika je Občina Krško sledila cilju uravnoteženega razvoja na območju celotne občine, hkrati pa so storili predvsem korak naprej pri vključevanju občank in občanov pri načrtovanju naložb. Med večjimi zaključenimi naložbami preteklega leta, za katere so namenili okoli 16 milijonov evrov, je direktorica občinske uprave Melita Čopar na področju šolstva in predšolske vzgoje izpostavil obnove objektov predšolske vzgoje in šol, med drugim izgradnjo prizidka na OŠ Koprivnica, gradnjo večnamenskega doma na Zdolah, v katerem bo svoje prostore imel tudi vrtec, pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo novega vrtca na Senovem in nadaljevali z aktivnostmi za umeščanje novega objekta OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško v starem mestnem jedru. Na področju kulture so začeli s prvimi deli za širitev Valvasorjeve knjižnice Krško in zaključili z obnovo Hočevarjevega mavzoleja. Na področju prometne infrastrukture s poudarkom na zaključku gradnje krške obvoznice je bilo v 2019 namenjenih 8, 6 milijona evrov. Nadaljevali so z modernizacijo občinskih in nekaterih državnih cest ter pločnikov, nadaljevali z gradnjo kolesarskih poti, uredili P+R parkirišče, nadhod nad železniško progo, nova izposojevališča koles. Konec leta so začeli z gradnjo kolesarskega poligona na območju nekdanjega doma upokojencev na Vidmu. Področje gospodarstva je med naložbami v 2019 zaznamovala predvsem gradnja podjetniškega inkubatorja na CKŽ 44 v Krškem, področje kmetijstva pa komasacije na področju Velikega Podloga, urejanje mestnih vrtov ter naložbe v kmetijska gospodarstva. Na področju komunalne infrastrukture so zaključili s 1. fazo izgradnje komunalne infrastrukture v KS Veliki Podlog, v naseljih Gorica in Jelše. Občina Krško v zadnjih letih večjo pozornost namenja tudi skrbi za starejše s poudarkom na pilotnem slovenskem projektu integrirane oskrbe MOST. Zaključili so z gradnjo poslovilnega objekta na pokopališču v Krškem ter začeli s prvimi aktivnostmi za gradnjo poslovilnega objekta na pokopališču na Stranjah. V novembru so se začela pripravljalna dela širitve in obnove gasilskega doma PGE Krško in PGD Videm ob Savi.

Leto 2020 v znamenju gradnje knjižnice, vrtca Senovo in gasilskega doma PGE Krško
Na področju zaščite in reševanja je leto 2020, kot je poudaril župan, predvsem v znamenju obnove in gradnje prizidka gasilskega doma PGE Krško in PGD Videm ob Savi. Konec prejšnjega leta so se za naložbo, vredno 3,2 milijona evrov, začela pripravljalna dela, gradbena dela, ki naj bi trajala do vključno leta 2021, pa intenzivno tečejo dalje.
Gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško in obnova obstoječe knjižnice bo na področju kulture največja naložba. Potekala bo v dveh fazah, in sicer najprej gradnja prizidka ter v drugi fazi obnova obstoječe knjižnice in samostanskega dela. Prizidek naj bi bil po terminskem planu zaključen v letu 2022, obnova obstoječega dela pa v 2023.

Na področju predšolske vzgoje in šolstva je občina spomladi začela graditi nov vrtec na Senovem na novi lokaciji. Gradnja skoraj ničenergijskega vrtca z osmimi oddelki bo po načrtih potekala do leta 2021. Skupna vrednost naložbe znaša 3,3 mio evra (2,7 mio gradbeni del, preostanek za opremo), od tega iz državnih sredstev (23. člen Zakona o financiranju občin) 2,2 milijona evrov povratnih in nepovratnih sredstev ter 480.00 evrov iz Eko sklada.
Zaključujemo z naložbo izgradnje prizidka z dvema učilnicama in knjižnico ter preureditvijo kuhinje na OŠ Koprivnica. Celotna vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov, od tega prva faza 200.000 evrov, okoli 760.000 evrov pa je vredna naložba v prizidek in obnovo kuhinje.

Zaključena je gradnja večnamenskega doma na Zdolah, v katerem bo prostore imel tudi vrtec. Vrednost celotne naložbe, ki je plod sodelovanja občine, Krajevne skupnosti Zdole in Župnije Videm, znaša milijon evrov, od tega KS 300.000 evrov, Župnija Videm 35.000 evrov, od države pa občina pričakuje še 578.000 evrov (23. člen Zakona o financiranju občin).
Potem ko je bilo v lanskem letu pridobljeno gradbeno dovoljenje, bo v letošnjem letu dokončana projektna dokumentacija in ocena vrednosti za gradnjo novega objekta podružnične šole s tremi oddelki in štirimi oddelki vrtca v Velikem Podlogu. Po načrtih naj bi gradnja potekala v letih 2020 in 2021.

Na področju rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih cest bodo med večjimi naložbami v obnovo cestne infrastrukture 2. faza rekonstrukcije ceste Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem, izgradnja pločnika Zdole v sodelovanju z DRSI, začetek obnove Ceste na ribnik v Brestanici, obnova ulic na Vidmu in v mestu Krško, občina bo sodelovala z DRSI pri načrtovanju novega mostu na Brodu v Podbočju, pristopili pa bomo tudi k ureditvi parkirišč na Kovinarski ulici na območju doma za starejše.

Na področju trajnostne mobilnosti načrtujejo več novih, tudi medmestnih kolesarskih povezav. Za kolesarsko povezavo Krško – Kostanjevica na Krki, katere vrednost je ocenjena na 5,6 milijona evrov (od tega v občini Krško 3,2 milijona evrov in občini Kostanjevica na Krki 2,3 milijona evra; predvideno je sofinanciranje skupno v višini 4,6 milijona evrov iz evropskih sredstev), je občina je začela s pridobivanjem služnosti za zemljišča. Dela na terenu naj bi po načrtih potekala letos in naslednje leto.

Za projekt državne kolesarske povezave Krško – Kozje, ki ga sicer vodi ministrstvo za infrastrukturo, trenutno poteka izbor projektanta, Občina Krško pa sodeluje pri pridobivanju služnosti. Za kolesarsko povezavo Krško – Sotelsko – Brestanica, katere ureditev naj bi potekala v letih 2020 in 2021, je izdelana projektna dokumentacija. Skupna vrednost naložbe po projektantski oceni znaša nekaj več kot 363.000 evrov, občina pa računa na sofinanciranje po Dogovoru za razvoj regij v višini nekaj manj kot 82.000 evrov.

V izdelavi je izvedbeni projekt in projektna dokumentacija za peš most čez Savo z Vidma do starega mestnega jedra Krškega. Dokumentacija naj bi bila po načrtih izdelana v prvi polovici letošnjega leta, gradnja mostu, katerega vrednost je ocenjena na dva milijona evrov, pa naj bi potekala v letih 2021 in 2022.

Na področju gospodarstva je Občina Krško v letu 2019 obnovila objekt na CKŽ 44 v starem mestnem jedru za potrebe Podjetniškega inkubatorja Krško. Skupna vrednost naložbe znaša dobrih 470.000 evrov, sofinanciranje naložbe skladno z Dogovorom za razvoj regij znaša nekaj več kot 385.500 evrov. V 2020 sledi opremljanje objekta, nakar bo objekt predan v upravljanje Centru za podjetništvo in turizem Krško, ki bo izvajal aktivnosti vključevanja start-up podjetij.

Na področju kmetijstva bo v septembru po načrtih zaključena komasacija Veliki Podlog, jeseni pa nadaljujejo z agromelioracijami v Velikem Podlogu. Občina bo pristopila k uvajalni fazi projekta namakanja kmetijskih zemljišč iz Save. Preučila bo prostorske pogoje, pogoje zakonodaje, preverila možnosti izvedbe v naslednjem programskem obdobju ter možnosti sofinanciranja s strani države in EU, sledili bodo pogovori na terenu z lastniki kmetijskih zemljišč. Po uskladitvi bo pristopila k pripravi dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi namakalnega sistema Krškega polja.
Občina bo nadaljevala z ureditvijo komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu in Pristavi. Za naložbo je v proračunu načrtovanih 400.000 evrov, pred kratkim je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letošnjem letu se nadaljujejo tudi aktivnosti ureditve trga na Raki.
Na področju skrbi za starejše je v načrtu dnevni center v okviru Doma starejših občanov Krško. Konec 2019 je občina začela z gradnjo mrliške vežice na pokopališču Stranje v KS Senovo, katere vrednost znaša nekaj več kot 232.000 evrov in bo zaključena še letos.

Vključevanje občank in občanov – projekti na lanske predloge občanov izvedeni, na glasovanje novih 24 predlogov
Usmerjenost Občine Krško k občanom je podkrepljena s številnimi komunikacijskimi kanali, preko katerih pridobiva predloge ter informacije glede njihovega zadovoljstva. V ta namen so po besedah direktorice občinske uprave Melite Čopar pred leti uvedli spletno aplikacijo Pobude občanov, kjer zbirajo pobude, predloge in vprašanja občanov. Odziv občanov pa je vsako leto večji, je poudarila direktorica občinske uprave Melita Čopar.

Ker pa si želijo še tesnejšega sodelovanja z občani, so že drugo leto zapored pristopili k postopkom izvedbe participativnega proračuna. Zbrali so 40 predlogov z različnih območij občine, ki jih je komisija pregledala in jih skupno 24 v skladu s kriteriji in merili uvrstila na glasovanje, ki bo potekalo med 5. in 12. junijem. Občanke in občani bodo lahko glasovali za predlagane projekte elektronsko na spletni strani Občine Krško ali pa na glasovnicah v sprejemni pisarni Občine Krško v delovnem času.

Podpis pogodbe za gradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško
Župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktor podjetja GPI tehnika Novo mesto Drago Muhič sta ob tem tudi slavnostno podpisala pogodbo za izgradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško, ki ji bo v prihodnjem letu sledila še obnova obstoječega, samostanskega dela knjižnice. Naložba naj bi bila po načrtih zaključena v letu 2023, vrednost pogodbe za izgradnjo prizidka znaša 4,4 milijona evrov. Občina bo sredstva zagotovila iz proračuna, 380.000 evrov so uspeli počrpati iz Eko sklada. Z naložbo bodo v Krškem pridobili dodatnih 1600 kvadratnih metrov neto tlorisne površine prizidka, obnovljenih pa bo 1140 kvadratnih metrov površin.

Krški župan Miran Stanko o gradnji prizidka Knjižnice Krško


Župan Občine Krško Miran Stanko o naložbah