požar, poskus-uboja, ljutomer Svet24.si

FOTO: Požig in poskus uboja v Ljutomeru

Milan Kučan Svet24.si

Kučan razočaran nad Pahorjem

jozef horvat bobo Reporter.si

Novi šok v NSI: Jožef Horvat ni več v igri za ...

soča, 13-letnik, utopitev, kajakaški klub Svet24.si

Utopitev v Soči: deček se je zataknil za večji ...

balskanski bojevnik, dragan tošić Necenzurirano

Lovke afere komunalno blato vodijo do Balkanskega ...

Andreja92 krapanj 2019 web Dobra karma

Andreja Novak: od nedelje se boste lažje ...

TELEFON_Galaxy A72_NAJSTNICA (3) Najstnica.si

Vse, kar potrebuješ, v enem telefonu

Novice Krško

Krški svetniki o proračunu

Piše: Radio Krka

Čas objave:
26.10.2012 09:01

Občinski svetniki so na včerajšnji seji obravnavali osnutek proračuna za leti 2013 in 2014, ki so ju dobili v prvo branje in ga z večino glasov sprejeli.

Prvi predvideva za 38,6 milijonov evrov prihodkov, drugi pa za 42 milijonov evrov. Varčevalni ukrepi, ki jih je sprejela država se bodo poznali tudi na občinski ravni. Proračun se bo tako v primerjavi z lanskim zmanjšal približno za 8 milijonov, s tem da še vedno obstaja možnost, da bodo usmeritve ministrstva za finance, ki jih še pričakujemo, ta proračunski dokument znižale še za dodatne 3 milijonov evrov. »To pomeni, da mora Občina Krško krepko zavihati rokave in razmisliti na kakšen način obdržati standard, ki ga že imamo«, je povedal župan Miran Stanko.

O osnutku odloka o proračunu za leti 2013 in 2014 je v predstavitvi župan Stanko dejal, da je težišče proračuna usmerjeno na področje družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture. Dejal je, da letošnje leto pri pripravi proračuna ni bilo enostavno, saj smo z novo Vlado dobili tudi nova pravila o financiranju občin. Stališča o znižanju stroškov Vlada še ni dokončno izoblikovala, zato tudi občina Krško težko natančno predvidi višino znižanja sredstev, ki jih bodo še prinesli morebitni ukrepi. Kot pomemben sestavni del finančne kondicije je župan omenil tudi realizacijo protokolov vezanih na umeščanje odlagališča NSRAO in dejal, da upa, da bomo glede na nedavna zagotovila ob obisku Vlade v Posavju dočakali tudi realizacijo protokolov, vsaj v tej višini, ki smo jo do sedaj za izvedbo določenih projektov že prispevali iz lastnih proračunskih sredstev.

Med glavnimi projekti, ki bi jih želeli izvesti v naslednjih dveh letih je župan navedel:
zaključek obnove Mencingerjeve hiše, prenovo Zatona od krškega mostu proti centru starega mestnega jedra, ureditve ob Hidroelektrarni Krško, energetske sanacije osnovnih šol, odkup preostalih, še manjkajočih zemljišč za novo knjižnico, ureditev trga na Raki, križišče Dorc v Brestanici, nadaljevanje izgradnje širokopasovnega omrežja, izgradnjo kanalizacijskega sistema v Dolenji vasi in Kremenu ter komunalne infrastrukture na Polšci, projekt Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v Posavju, skupen posavski projekt posavske špajze, ki vključuje obnovo tržnice na Vidmu, projekt komasacije in izvedbo namakalnega sistema.

Dokumenti za prijavo na razpis za sofinanciranje energetskih sanacij treh Osnovnih šol

Svetniki so obravnavali tudi tri dokumente, ki predvidevajo bodočo energetsko sanacijo s katerim bo omogočeno potencialno sofinanciranje obnove Osnovnih šol na Vidmu, v Leskovcu in Brestanici.
Vodja oddelka za družbene dejavnosti Andrej Sluga je ob prijavi na razpis izpostavil težave s katerimi se Občina sooča pri prijavi na razpis, kjer pristojno ministrstvo za gospodarstvo in infrastrukturo pogosto spreminja pogoje in s tem otežuje pripravo dokumentacije in hkrati dosego roka za pravočasno prijavo na razpis. Kljub temu je občinska uprava dokumentacijo pripravila in jo predstavila svetnikom.

Obnovo OŠ Jurija Dalmatina je Občina doslej na razpis prijavljala že dvakrat. Celotna vrednost investicije znaša 6,5 mio, a ker je zgoraj omenjeni razpis omejil prijave na 3 mio evrov, bo Občina investicijo razdelila na dva dela. V prvi fazi se predvideva prenova stavbnega pohištva, fasade in strehe, v drugi fazi pa se bo saniral preostali del stavbe.

Obnova 8000 m2 velike OŠ Adama Bohoriča v Brestanici v prvi fazi predvideva novo fasado, zamenjavo oken, izgradnjo prezračevalnega sistema in ostalih gradbeno obrtniški del. Za slednje Občina lahko računa na 681.000 evrov ministrstva, medtem ko bi sama morala zagotoviti 340.000 evrov. Za celovito obnovo bi potrebovali še dodatnih 1,5 mio evrov, kar pomeni, da je celotna obnova predvidena v višini 2,5 mio evrov. Če k temu dodamo še potrebno sanacijo vrtca bi skupno potrebovali 4,5 mio evrov.

V primeru Osnovne šole Leskovec pa je za leto 2014 v načrtih energetska sanacija športne dvorane z veznim hodnikom in izvedbo izolacije, fasade in nova streha, ki bo zamenjala staro salonitno kritino. Predvidena je fotovoltaična elektrarna na sami strehi. Občina Krško bo v primeru uspešne prijave na razpis upravičena do 897.000 evrov stroškov.

Določitev plovbnega režima na reki Savi
Svetniki so v nadaljevanju obravnavali še osnutek odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Krško, ki obravnava območje od meje med občinama Sevnica in Krško do mostu čez reko Savo pri Brestanici. Na ostalih delih celinske vode akumulacijskega bazena HE Krško je plovba prepovedana. Kot je pojasnila vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja Simona Lubšina je odlok je rezultat večih pobud s strani občinskega sveta in dejstva, da območje bazena pri HE Krško dobiva končno podobo.

V plovnem območju je plovba dovoljena tistim plovilom, ki nimajo motornega pogona, dovoljeni so torej čolni na vesla, jadrnice, rafti, športni veslaški čolni, jadralne deske, splavi in pedolini.
Plovba na plovbnem območju je v obdobju normalnih plovnih razmer in v času od 1. aprila do 31. oktobra, dovoljena plovilom z največjo dolžino 24 m, največjo širino 5,05 m in največjim ugrezom do 1,4 m. Naloge skrbnika plovbnega območja, ki obsega skrb za varnost plovbe na plovbnem območju, upravljanje s pristaniščema in vstopno izstopnima mestoma bo urejala izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki bo urejena s postopkom koncesije.

Občinski svet je sejo zaključil z imenovanjem Katje Ceglar kot predstavnice ustanovitelja v svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice.