zoopark-rožman Svet24.si

FOTO: Živalski vrt Rožman zaradi inšpekcije ...

angelček Svet24.si

To lahko pomeni, da ste zemeljski angel

dars Necenzurirano

Ne Dars, Kolektor bo odločil, za koliko milijonov...

cvikl legan xx Reporter.si

Milan Cvikl o obtožbah Jerce Legan: Prešla je ...

pogacar Ekipa24.si

Nepričakovana sprememba! Pogačar ne bo branil ...

polina-horbachova Njena.si

Sanjski Moški: Je bila spremenjena Polina noseča?

Tina Robnik Ekipa24.si

Nova slaba novica z belih strmin! Slovenska ...

Novice Trebnje

Temenica manj onesnažena

Piše: Občina Trebnje

Čas objave:
20.03.2018 11:18

Včeraj je na Občini Trebnje potekala novinarska konferenca, na kateri se je podpisala pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za projekt »Zmanjšanje emisij v vodotok Temenica I« in na kratko predstavil Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje.

Občina Trebnje je v sklopu drugega povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev Dogovora za razvoj regije kot prvega izmed štirih projektov v dogovor uvrstila projekt Zmanjšanje emisij v vodotok Temenica I. K projektu je občina pristopila z namenom, da se z razširitvijo in modernizacijo kanalizacijskega sistema Trebnje ter nadgradnjo Centralne čistilne naprave Trebnje iz 8.000 na 12.000 PE zmanjšajo emisije mešanih fekalnih in meteornih voda v vodotok Temenica ter se tako zaščiti Temenica, območje Nature 2000 in podtalnica. Ob tem se bo ohranila kakovost pitne vode in izboljšalo stanje narave, ki sta sedaj izpostavljena možnosti onesnaženja s komunalno odpadno vodo. Na ta način se bo dvignil komunalni standard občine Trebnje ter izboljšal življenjski standard tukajšnjih prebivalcev, saj se bo zagotovilo kakovostnejše bivalno okolje v območju investicije in širše.

V letu 2018 se predvideva pridobitev celotne projektne dokumentacije, kar bo tudi osnova za nadaljnjo pridobitev gradbenih dovoljenj.

Na včerajšnji novinarski konferenci je bila s podjetjem Institut za ekološki inženiring d.o.o. iz Maribora podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Zmanjšanje emisij v VT Temenica I, v skupni vrednosti 134.078,00 EUR. V začetku leta 2019 se predvideva izvedba javnega razpisa za izbiro izvajalca del ter nato izbira le-tega. Pričetek gradbenih del je predviden v letu 2019, zaključek pa v letu 2021, ko se predvideva tudi pridobitev uporabnega dovoljenja.

Predvideno je, da se bo investicija v skupni ocenjeni vrednosti 3.893.706,25 EUR financirala iz sredstev EU v višini 1.334.636,47 EUR, sredstev državnega proračuna v višini 444.878,82 EUR ter sredstev občinskega proračuna v višini 2.114.190,96 EUR.

Občinski svet Občine Trebnje je na zadnji seji sprejel tudi OPPN in sedaj imajo lastniki možnost, da legalizirajo svoje objekte. Vinogradniška območja v občini Trebnje so pozidana z zidanicami, ki v veliko primerih ne služijo le vinogradništvu, temveč tudi občasnemu in stalnemu bivanju. Lastniki k zidanicam gradijo prizidke, pomožne objekte, oporne zidovein različne grajene ureditve. Ker objekti niso zgrajeni v skladu s prostorskimi načrti, jih tudi ni bilo možno legalizirati. Zato je Občina Trebnje pričela s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za vse tiste investitorje, ki so želeli svoje objekte legalizirati. 83 investitorjev je podjetju TOPOS d.o.o., ki je izdeloval ta prostorski akt, plačalo akontacijo ter pridobilo posnetek terena in pričelo se je s terenskim ogledom vseh objektov. Določili so se pogoji, ki jih bodo morali posamezni investitorji upoštevati pri legalizaciji. Nekatere zidanice imajo predpisane manjše sanacije, večina pa se jih legalizira take, kot so zgrajene. Vsakega investitorja je ta prostorski akt stal 580,00 evrov.