hurgada, plaža Svet24.si

Morski pes je do smrti pogrizel še romunsko ...

šolar, šolarka Svet24.si

Fenomen slovenskega znanja: vsi odlični in vsi ...

kdo vam laze1 Necenzurirano

Kdo vas hujska #kolumna

pirc musar ms Reporter.si

Kako sta obogatela Nataša Pirc Musar in njen mož...

sveca Ekipa24.si

Tragedija! Nogometaš storil samomor! Vrgel se je ...

dejan-kontrec, nina-osenar Njena.si

Nina Osenar javnosti prvič pokazala sina

olimpija stozice mm Ekipa24.si

Olimpija ima novega trenerja! Jutri bo prestavila ...

Novice Novo mesto

Nadaljevanje ambicioznega načrta investicij

Piše: MO Novo mesto

Čas objave:
29.05.2020 15:06

Na 12. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je v luči epidemije zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev potekala v predavalnici Šolskega centra Novo mesto, so svetniki v skrajšanem postopku sprejeli rebalans občinskega proračuna za leto 2020.

Ključni vsebinski poudarek rebalansa za leto 2020 je širok nabor investicij, ki se že izvajajo bodisi na gradbiščih, bodisi na nivoju pridobivanja ustrezne dokumentacije, ali pa zanje že tečejo postopki javnih naročil. Občinski svet je potrdil tudi zaključni račun občinskega proračuna za leto 2019.

Župan Gregor Macedoni je v svoji predstavitvi rebalansa izpostavil nadaljevanje prenove mestnega jedra, gradnjo novih stanovanj na Glavnem trgu in ureditev mladinskega klubskega središča v neposredni bližini mestnega jedra, gradnjo komunalne in vodovodne infrastrukture v Karteljevem, Ždinji vasi, Gornji Težki vodi in Češči vasi, nove brvi čez Krko v Irči vasi in ob izlivu Težke vode pa tudi pomembne investicije na državni cestni infrastrukturi, kot so prenova krožišča pri tabletki, rekonstrukciji Mirnopeške in Topliške ter prva faza prenove križišča v Žabji vasi. Svetniki so potrdili tudi amandma župana, s katerim Gasilsko-reševalnemu centru Novo mesto omogočajo nakup novega reševalnega vozila.

Tudi v zaključnem računu največjega občinskega proračuna v zadnjih petih letih so v ospredju investicije, saj je bilo investicijskih odhodkov za slabih 17 milijonov evrov, kar je prav tako največ v zadnjih letih. Na realizacijo je sicer poleg poteka investicij vplival tudi razkorak med financiranjem občin ter stroški in nalogami, ki jih lokalnim skupnostim nalaga občina, kljub temu pa se je tudi v lanskem letu ohranjal trend zmanjševanja zadolževanja. Od konca leta 2014 se je namreč dolg občinskih financ zmanjšal za dobre tri milijone evrov.

Občinski svet je v drugi obravnavi potrdil spremembe in dopolnitve meril za odobritev podaljšanega obratovanja gostinskih lokalov in kmetij. S tem na Mestni občini Novo mesto sledimo željam gostincev po poenostavitvi procedure, odpravljajo nejasnosti in usklajujejo predpise z veljavno zakonodajo.

Na področju kadrovskih zadev so svetniki za direktorico Zavoda Novo mesto imenovali Dolores Kores, ki bo 1. avgusta začela štiriletni mandat.

Mitjo Lična je občinski svet imenoval za odgovornega urednika revije Rast, v uredniški odbor te revije pa poleg urednika še Kajo Cvelbar, Andrejo Kopač, Natalijo Zanoški, Jedrt Jež Furlan, Igorja Vidmarja, Mitjo Sadka, Tomaža Koncilijo, Boštjana Puclja in Luko Blažiča. V svet revije Rast so svetniki za predstavnico izdajatelja imenovali Klavdijo Kotar.

V upravni odbor Fakultete za organizacijske študije so svetniki imenovali dr. Katjo Grgić, za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov za obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja pa Ano Bilbija in dr. Jano Bolta Saje. V svet javnega zavoda Anton Podbevšek Teater so bili imenovani Jože Robek, Jernej Strgar in Borut Škerlj, v svet Osnovne šole Grm pa Antona Dragana, Petra Kostrevca in dr. Miho Vrbinca.

Po skrajšanem postopku je bil sprejet predlog odloka o spremembah in dopolnitvah ustanovitvenega akta Zavoda Novo mesto, svetniki so se seznanili z letnimi poročili javnih zavodov za leto 2019 in potrdili poslovno poročilo Komunale Novo mesto za leto 2019. Občinski svet se je seznanil z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta MONM in njihovih učinkih ter z dopolnitvijo poslovnika nadzornega odbora, ki je bila sprejeta v luči epidemije in omogoča videokonferenčne seje. Svetniki so potrdili tudi ceno grobnine na pokopališču Uršna sela, ki jih je kot upravljavec pokopališča predlagala krajevna skupnost

Na področju premoženjsko – pravnih zadev je občinski svet ukinil status javnega dobra na nepremičninah v Brusnicah, Vinji vasi, Gabrju in Šentpetru, potrdil predlog dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine za letošnje leto in se seznanil s poročilom o realizaciji tega načrta za leto 2019.