ukrajinski vojak Svet24.si

Na Putinovi televiziji spregovoril o ruskem ...

balkon Svet24.si

Mlada družina iz okolice Celja bi zaradi napake ...

sds Necenzurirano

To so financerji SDS iz državnega gospodarstva

DRU20220509_6ZZ4410 Reporter.si

Reporter se mi včasih zdi celo boljši od Mladine...

arlington police Ekipa24.si

Policija brez milosti do Luke Dončića! Poglejte,...

nlp Odkrito.si

Je TO najboljša fotografija NLP-ja vseh časov?!

luka doncic Ekipa24.si

Srbi so Luki Dončiću pripisali, da igra kot ...

Novice Brežice

AVDIO: Občanke in občani Brežic z glasovanjem izbrali 16 projektov

Piše: Občina Brežice

Čas objave:
19.11.2019 06:58

V participativni del proračuna Občine Brežice za leti 2020 in 2021, katerega aktivnosti potekajo pod sloganom »Moja skupnost – sodelujem!«, se bo uvrstilo 16 projektov, ki so jih predlagali občanke in občani.

V občini Brežice bo v letih 2020 in 2021 namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, predvidoma 200.000 evrov. Predloge za projekte 

so oblikovali občanke in občani ter jih poslali na Občino Brežice, kjer je skladnost projektnih
predlogov s cilji in zmožnostmi občine preučila petčlanska Komisija za vloge in pobude občanov. Štiri člane Komisija za vloge in pobude občanov je imenoval Občinski svet Občine Brežice na podlagi prispelih vlog na javni poziv Občine Brežice, kjer so lahko kandidirali zainteresirani občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Brežice, ki niso člani nobenega od organov občine ali krajevne skupnosti. Enega člana komisije je iz zainteresirane javnosti imenoval župan. Člani komisije niso smeli nastopiti v vlogi predlagatelja projektov.

V času od 21. do 25. oktobra 2019 so občanke in občani lahko sodelovali v glasovanju, kjer so odločali o podpori enemu izmed prispelih predlogov projektov za uvrstitev v participativni del proračuna občine Brežice. Izbirali so med 31 projekti.  Odziv je bil daleč nad pričakovanji, saj se je glasovanja udeležilo kar 22,06% upravičenih občank in občanov, ki imajo stalno bivališče v občini Brežice in so na dan glasovanja dopolnili 15 let. Posamezen občan je lahko oddal en glas.

Komisija je na podlagi pridobljenih rezultatov pri oblikovanju seznama projektov upoštevala
tudi določili, da lahko posamezna krajevna skupnost pridobi en projekt in da je najvišja vrednost proračunskih sredstev za posamezno območje (4 območja), znotraj katerih so bile z razpisom razdeljene krajevne skupnosti 30.000 evrov letno. S temi določili občina sledi cilju, da se sredstva participativnega proračuna razdelijo najbolj enakomerno po občini.

Od 31 projektov se jih je v participativni del proračuna uvrstilo 16, ostalih 15 projektov je uvrščenih na rezervni seznam, kjer bodo čakali na uresničitev v primeru, če se bo kateri od izbranih 16 projektov izkazal za neuresničljivega. Projekti se razvrščajo po štirih območjih v občini, ki obsegajo sledeče krajevnih skupnosti:

- Območje 1: Brežice, Zakot -Bukošek- Trnje, Šentlenart: projekt št. 27 Igrišče Trobentice in
projekt št. 16 Rekreativna tekaška steza;
- Območje 2: Jesenice na Dolenjskem, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Krška vas, Mrzlava vas,
Skopice, Velika Dolina, Velike Malence: projekt št. 20 Ureditev športno - učnega prostora ob
reki Krki v Župeči vasi, projekt št. 12 Obnovitev asfaltnega igrišča v Krški vasi, projekt št. 10
Razgledna ploščad na Svetem Vidu, projekt št. 1 Ureditev otroškega igrišča in postavitev igral
ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi in projekt št. 6 Akustika v Večnamenski dvorani Skopice;
- Območje 3: Dobova, Kapele, Globoko: projekt št. 30 Vadbeni park in družabna točka v
Globokem, projekt št. 8 Ureditev travnatega igrišča ob PŠ Kapele in projekt št. 22
Medgeneracijski park Sela;
- Območje 4: Bizeljsko, Artiče, Pišece, Pečice, Križe, Sromlje: projekt št. 18 Artiška pot zdravja, projekt št. 33 Večgeneracijska in večfunkcijska ureditev okolice Doma krajanov v Križah, projekt št. 9 Ureditev ekoloških otokov v KS Bizeljsko, projekt št. 19 Praznično novoletna okrasitev vasi Pišece in projekt št. 14 Rehabilitacijski in rekreacijski studio.

Dodatno uvrščen projekt je zaradi preostanka proračunskih sredstev v letu 2021 in ob upoštevanju  glasov in razpisnih kriterijev postal projekt št. 5 Travnato igrišče na prostem.

Patricia Cular vodja Oddelka za druzbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

O rezultatih glasovanja za projekte participativnega proračuna 2010 in 2021