hurgada, plaža Svet24.si

Morski pes je do smrti pogrizel še romunsko ...

šolar, šolarka Svet24.si

Fenomen slovenskega znanja: vsi odlični in vsi ...

kdo vam laze1 Necenzurirano

Kdo vas hujska #kolumna

pirc musar ms Reporter.si

Kako sta obogatela Nataša Pirc Musar in njen mož...

sveca Ekipa24.si

Tragedija! Nogometaš storil samomor! Vrgel se je ...

dejan-kontrec, nina-osenar Njena.si

Nina Osenar javnosti prvič pokazala sina

goran dragic 22 mm Ekipa24.si

Nič ne bo z združitvijo Dončića in Dragića v ...

Novice Novo mesto

Oprostitev komunalnega prispevka pri gradnji objektov za zdravstveno nego

Piše: R.K.

Čas objave:
10.07.2021 07:45

Občinski svetniki Mestne občine Novo mesto so na zadnji seji pred počitnicami po skrajšanem postopku sprejeli spremembe odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka, ki predvidevajo oprostitev plačila komunalnega prispevka za vlaganje v objekte za zdravstveno nego, katerih investitorica je država.

S tem želi Mestna občina Novo mesto podpreti novomeški Dom starejših občanov pri prizadevanjih za črpanje sredstev iz evropskih instrumentov, ki so in bodo na voljo za okrevanje po pandemiji koronavirusa. V drugi obravnavi so svetniki sprejeli tudi spremenjeni odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg, ki se nanaša na načrtovano zasebno investicijo stanovanjsko-poslovne gradnje. Občinski svet je podprl tudi Strategijo Mestne občine Novo mesto za mlade 2021-2030.

Glede na razpisne pogoje v sklopu evropskih instrumentov za okrevanje po pandemiji
imajo javni zavodi iz področja zdravstvene nege realne možnosti za črpanje nepovratnih
sredstev za vlaganje v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega
varstva. Na Mestni občini Novo mesto so se ta prizadevanja odločili podpreti s 100-
odstotno oprostitvijo komunalnega prispevka, dosedanji odlok pa je predvideval 50-
odstotno oprostitev. V pripravi je že nadgradnja obstoječih prostorov Doma starejših
občanov Novo mesto, ki bo tako nudil kvalitetnejše pogoje za bivanje oskrbovancev.

V drugi obravnavi so svetniki podprli Občinski podrobni prostorski načrt Novi trg, na
podlagi katerega se bo v prihodnje urejalo območje na robu mestnega jedra. S spremembo OPPN Novi trg je tako predvidena gradnja nove stanovanjsko poslovne stavbe na območju trenutnega makadamskega parkirišča v precej manjšem obsegu, kot je to določal dosedanji OPPN, in urejanje pripadajoče urbane zazelenjene ploščadi. Na brežini pod Upravno enoto Novo mesto je predvidena gradnja javne garažne hiše z dvema podzemnima etažama, ob cesti Na Loko se na mestu obstoječih stavb dopušča gradnja novih stavb za potrebe javnih programov in Športno-rekreacijskega parka Loka, ob reki Krki pa gradnja čolnarne in brvi čez reko Krko. Svetniki so potrdili tudi odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Birčna vas-sever v ponovni prvi obravnavi.

Sprejeta strategija za mlade do leta 2030 je prva v nizu sprejetih strategij, ki jih
pripravljajo delovne skupine iz različnih področij. Strategija v naslednjih devetih letih
predvideva 19 ciljev in 48 ukrepov, s katerimi bi dosegli kvalitativni preskok na področju
mladine, dokument pa je plod večmesečnih prizadevanj delovne skupine pod vodstvom
podžupanje Sare Tomšič.

Svetniki so zaradi skorajšnjega odprtja novega vrtca v sklopu Osnovne šole Otočec
sprejeli spremembe sklepa o določitvi cen vrtcev in tako določili cene programov v
novem vrtcu, ki bo prve varovance sprejel z novim šolskim letom.

Svetniki so potrdili spremembe Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mesto in odredbo omenjenega odloka, v prvi obravnavi pa dopolnitve Odloka o
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti ter Odlok o gospodarski javni službi
izvajanja del v občinskih gozdovih. Občinski svet je podal soglasje k statutu Zavoda
Novo mesto, v sklopu premoženjsko-pravnih zadev pa potrdil dopolnitev letošnjega
načrta za ravnanje s stvarnim premoženjem občine, ugotovitev javne koristi za izgradnjo
Poti od mlina do mlina in spremembe statusa javnega dobra.

Pri točki o kadrovskih zadevah so namesto Darje Šurla Sladič za nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti imenovali Uroša Malenška, za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec za mandatno obdobje 2021- 2025 pa Jožeta Barboriča, Boška Jezerčića in Matijo Radeža. Potrdili so tudi poročili Komunale Novo mesto in nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.