mia skrbinac, miša molk Svet24.si

Miša Molk in Mia Skrbinac: intervju, ki nas je ...

Princ Charles Svet24.si

Odstavili kraljico Elizabeto II.

nočno delo2 Svet24.si

Mame majhnih otrok lahko zavrnejo nočno delo

zan jansa trstenjakova sds pl Reporter.si

Družinsko podjetje Janeza Janše: sin Žan ...

rok snežič Necenzurirano

Policija, KPK & Co., se boste lotili Snežiča in ...

Gino Tadej Podgornik Tjasa Vrecic 6_01 Njena.si

Kmetija: Tjaša in Gino se po šovu ne slepita

doncic Ekipa24.si

Navijači BESNI! Prizori iz DALLASA šokirajo, ne ...

Novice Novo mesto

Oprostitev komunalnega prispevka pri gradnji objektov za zdravstveno nego

Piše: R.K.

Čas objave:
10.07.2021 07:45

Občinski svetniki Mestne občine Novo mesto so na zadnji seji pred počitnicami po skrajšanem postopku sprejeli spremembe odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka, ki predvidevajo oprostitev plačila komunalnega prispevka za vlaganje v objekte za zdravstveno nego, katerih investitorica je država.

S tem želi Mestna občina Novo mesto podpreti novomeški Dom starejših občanov pri prizadevanjih za črpanje sredstev iz evropskih instrumentov, ki so in bodo na voljo za okrevanje po pandemiji koronavirusa. V drugi obravnavi so svetniki sprejeli tudi spremenjeni odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg, ki se nanaša na načrtovano zasebno investicijo stanovanjsko-poslovne gradnje. Občinski svet je podprl tudi Strategijo Mestne občine Novo mesto za mlade 2021-2030.

Glede na razpisne pogoje v sklopu evropskih instrumentov za okrevanje po pandemiji
imajo javni zavodi iz področja zdravstvene nege realne možnosti za črpanje nepovratnih
sredstev za vlaganje v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega
varstva. Na Mestni občini Novo mesto so se ta prizadevanja odločili podpreti s 100-
odstotno oprostitvijo komunalnega prispevka, dosedanji odlok pa je predvideval 50-
odstotno oprostitev. V pripravi je že nadgradnja obstoječih prostorov Doma starejših
občanov Novo mesto, ki bo tako nudil kvalitetnejše pogoje za bivanje oskrbovancev.

V drugi obravnavi so svetniki podprli Občinski podrobni prostorski načrt Novi trg, na
podlagi katerega se bo v prihodnje urejalo območje na robu mestnega jedra. S spremembo OPPN Novi trg je tako predvidena gradnja nove stanovanjsko poslovne stavbe na območju trenutnega makadamskega parkirišča v precej manjšem obsegu, kot je to določal dosedanji OPPN, in urejanje pripadajoče urbane zazelenjene ploščadi. Na brežini pod Upravno enoto Novo mesto je predvidena gradnja javne garažne hiše z dvema podzemnima etažama, ob cesti Na Loko se na mestu obstoječih stavb dopušča gradnja novih stavb za potrebe javnih programov in Športno-rekreacijskega parka Loka, ob reki Krki pa gradnja čolnarne in brvi čez reko Krko. Svetniki so potrdili tudi odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Birčna vas-sever v ponovni prvi obravnavi.

Sprejeta strategija za mlade do leta 2030 je prva v nizu sprejetih strategij, ki jih
pripravljajo delovne skupine iz različnih področij. Strategija v naslednjih devetih letih
predvideva 19 ciljev in 48 ukrepov, s katerimi bi dosegli kvalitativni preskok na področju
mladine, dokument pa je plod večmesečnih prizadevanj delovne skupine pod vodstvom
podžupanje Sare Tomšič.

Svetniki so zaradi skorajšnjega odprtja novega vrtca v sklopu Osnovne šole Otočec
sprejeli spremembe sklepa o določitvi cen vrtcev in tako določili cene programov v
novem vrtcu, ki bo prve varovance sprejel z novim šolskim letom.

Svetniki so potrdili spremembe Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mesto in odredbo omenjenega odloka, v prvi obravnavi pa dopolnitve Odloka o
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti ter Odlok o gospodarski javni službi
izvajanja del v občinskih gozdovih. Občinski svet je podal soglasje k statutu Zavoda
Novo mesto, v sklopu premoženjsko-pravnih zadev pa potrdil dopolnitev letošnjega
načrta za ravnanje s stvarnim premoženjem občine, ugotovitev javne koristi za izgradnjo
Poti od mlina do mlina in spremembe statusa javnega dobra.

Pri točki o kadrovskih zadevah so namesto Darje Šurla Sladič za nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti imenovali Uroša Malenška, za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec za mandatno obdobje 2021- 2025 pa Jožeta Barboriča, Boška Jezerčića in Matijo Radeža. Potrdili so tudi poročili Komunale Novo mesto in nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.