katerina tikhonova Svet24.si

Putinovo hčerko "dobili" v Nemčiji. Neverjetno, ...

volodimir zelenski Svet24.si

Zelenski vrača udarec Kissingerju

nkbm_bobo Necenzurirano

Povezave z Rusi ogrožajo madžarski prevzem Nove ...

tonin tank blato Reporter.si

Tonin zmanjšuje slovenske kontingente v mirovnih ...

bojkic 1 Ekipa24.si

Grozljivo! Član slovenskega prvoligaša brutalno ...

Mija in Lovro Njena.si

Ljubezen po domače: Po konfliktu se imata še ...

simon rožman Ekipa24.si

Senzacija! Simon Rožman zapušča Celje, ...

Novice Krško

Participativni proračun občine Krško: oddaja predlogov do 15. aprila

Piše: Občina Krško

Čas objave:
08.04.2020 17:59

V okviru postopka participativnega proračuna občine Krško za leto 2021 je Občina Krško v marcu pozvala občanke in občane k podajanju predlogov, katere naložbe si v lokalni skupnosti želijo oz. potrebujejo. Občanke in občani lahko predloge oddajo še do 15. aprila na spletni strani Občine Krško.

Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in merilom, bodo uvrščeni na glasovanje, ki bo potekalo med 5. in 12. junijem. Izglasovane projekte bo občinska uprava izvedla v letu 2021.
Tudi za leto 2021 je na voljo skupno 140.000 evrov za sedem območij.
Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol
do 20.000 €
Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole do 20.000 €
Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn do 20.000 €
Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo do 20.000 €
Območje 5: KS mesta Krško do 20.000 €
Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog do 20.000 €
Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje do 20.000 €
Vse predloge bo v skladu s kriteriji in merili pregledala občinska uprava in jih posredovala v dokončno presojo in potrditev pristojni komisiji. Komisija za izvedbo participativnega proračuna bo pripravila sezname izvedljivih projektov po posameznih območjih.
Glasovanje o prednostni izvedbi projektov v okviru razpoložljivih sredstev na posameznem območju bo potekalo na spletni strani Občine Krško od 5. 6. 2020 do vključno 12. 6. 2020 ter v sprejemni pisarni Občine Krško med 5. in 12. junijem v okviru delovnega časa.
Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Občine Krško za proračunsko leto 2021, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če ustreza naslednjim kriterijem oz. merilom:


1.Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Krško.
2.Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.
3.Je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Krško in da ga je mogoče izpeljati v okviru zagotovljenih sredstev.
4.Je skladen z nalogami občine.
5.Izveden bo na območju občine in je umeščen v enega od 7 območij občine.
6.V preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine Krško.
7.Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov Občine Krško.
8.Je finančno ovrednoten praviloma med 2.000 in 10.000 evrov z DDV za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti, in je finančno ovrednoten praviloma med 5.000 in 15.000 evrov z DDV za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja.

Kdo lahko sodeluje?
1.Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v občini Krško, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let.
2.Predlagatelj v projektnem predlogu ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).
3.Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 2 projektna predloga. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v dveh skupinah predlagateljev.

Kako oddati projektni predlog?
Predlogi morajo biti do 15. 4. 2020 do 24. ure oddani na spletni strani Občine Krško ali po pošti na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško s pripisom Participativni proračun 2021.
Glasovanje
Glasovanje bo potekalo na spletni strani Občine Krško med 5. 6. 2020 do vključno 12. 6. 2020 ali pa v tem času v sprejemni pisarni Občine Krško v delovnem času.