Ilyushin Il-96-300 Svet24.si

"Putinovo letalo" pristalo v Švici

profimedia-0370438252 Svet24.si

Slovenska družina z regresom na jahto

nova24tv, sds, janez-janša, boris-tomašič Necenzurirano

Madžari prodali Nova24TV. Razkrivamo, kdo je ...

kdo vam laze1 Reporter.si

Bumerang za Tomašiča: tožilstvo že preiskuje ...

roglic 22 pm Ekipa24.si

Primož Roglič padel! Slovenec je bil žrtev ...

Tara Zupancic ok (2) Njena.si

Vroča Tara Zupančič priznala, kaj je ukradla

Roglič Ekipa24.si

Ste že videli to?!? Tako si Primož Roglič ...

Novice Novo mesto

POGOVOR z županom MONM ob občinskem prazniku

Piše: Radio Krka/R.M.

Čas objave:
06.04.2018 13:07

V studiu oddaje »S Krko naokoli« smo danes gostili župana MO Novo mesto Gregorja Macedonija.

"Mestno jedro bo odprto oktobra letos, zmanjšali smo zadolženost občine, v Štukljevem letu nadaljujemo, zaključujemo ali pa začenjamo številne investicije, med drugim bo Novo mesto v prihodnjih letih dobilo nova stanovanja v centru mesta, nova parkirna mesta, čez reko Krko pa bosta vodila dva nova pomembna mostova, ki bosta bistveno pripomogla k zmanjšanju gneče ob prometnih konicah. To je le povzetek.

Lansko leto je bilo, po besedah župana Macedonija, izrazito investicijsko naravnano, še vedno pa je prisotno zniževanje zadolženosti. V proračunskem obdobju leta 2017 se je občina dolgoročno zadolžila v okviru poslovnih bank v višini 4.000.000 EUR in v okviru državnega proračuna v višini 295.887 EUR za projekt Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto. Kratkoročno likvidnostno se tekom proračunskega leta občina ni zadolžila.

 Najaktualnejše gradbišče – novomeški Glavni trg, je zelo živahno. Zdaj je zaradi nadaljevanja del postavljena zapora od začetka Rozmanove ulice od Vovko Arkade bara do Foto Asje, na spodnjem delu Glavnega trga pa končujejo gradnjo infrastrukturnega kolektorja. Ta teden je izvajalec začel izvajati priklope hišnih priključkov nanj. Na Pugljevi ulici poteka prva faza gradbenih del, ki obsega izgradnjo visokovodnega razbremenilnega bazena na mešani kanalizaciji in kompletno komunalno opremo spodnjega dela ulice. Dokončanju prve faze gradbenih del na Pugljevi ulici bodo sledile arheološke raziskave v zgornjem delu ulice, tem pa sledi izvedba druge faze gradbenih del do konca Pugljeve ulice). Več o sami prenovi in dokončanju del bomo spregovorili v eni od prihodnjih oddaj »S Krko naokoli«.

Župan je tokrat izpostavil tudi aktualna dela na velodromu v Češči vasi in v Velikih Brusnicah in povedal, da so na rotovžu včeraj podpisali pogodbo za pokritje Olimpijsko vadbenega centra Češča vas. Vrednost pogodbe je slabih 1,4 milijona evrov (z DDV), pokritje objekta pa bo predvidoma končano junija.

S podpisom pogodbe se nadaljuje nadgradnja objekta, na katerem se zdaj v skladu s terminskim planom zaključuje izvedba podkonstrukcije za membrano, ki bo pokrivala objekt. V postopku izbire je tudi javno naročilo za dobavo in montažo atletske steze. Vadbeni center bo imel 200-metrsko štiristezno atletsko krožno progo, osem 60-metrskih sprinterskih stez, progo za skok v daljino, za skok v višino, skakališče za skok ob palici in metališče za suvanje krogle. Trenutno poteka še projektiranje prenove lesene kolesarske steze. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 3,5 milijona evrov, Mestna občina Novo mesto pa je s strani države in od Fundacije za šport že pridobila več kot pol milijona sofinancerskih sredstev.

Dela v Velikih Brusnicah v skladu s terminskim planom trenutno potekajo na vodotoku. Pogodbeni rok izvedbe je 2. 1. 2019.

Seveda je beseda tekla tudi o načrtovani gradnji mestnega bazena. Župan je predstavil argumente, zakaj je lokacija v Češči vasi najprimernejša. Med drugim je povedal, da je presoja lokacij za umestitev javnega bazena v Novem mestu zajemala obravnavo štirih lokacij – Drgančevje, Portoval, Irčo vas in Češčo vas, med katerimi je zaradi večjega števila dolgoročnih prednosti najbolj primerna slednja. V Češči vasi že raste nacionalni vadbeni center, na tem območju je predvidena gradnja zahodne obvoznice, lokacija omogoča pridobivanje presežne energije iz industrijskih obratov v Bršljinu in morebitno širitev manjšega pokritega 25-metrskega bazena v večji zunanji 50-metrski bazen, športno rekreacijsko dejavnost na tem območju pa predvideva tudi obstoječi OPN. Občinska uprava bo po potrditvi lokacije prizadevanja za javni bazen v Novem mestu nadaljevala podrobnejšo ekonomsko študijo gradnje 25- in 50-metrskega bazena, pripravila pa bo tudi predlog programov za pripravo OPPN Športni park Češča vas.

Ta mesec bo na vrsti rekonstrukcija Šmihelske ceste med šmihelsko cerkvijo in Šukljetovo ulico in bo zahtevala precej potrpljenja. Gre za zelo ozek in nevaren odsek, z zelo dotrajanim cestiščem, ki že več let nujno potrebuje celovito prenovo. Po zadnjih informacijah bo začetek napovedane rekonstrukcije Šmihelske ceste skozi naselje Šmihel stekel 16. aprila. Dela zahtevajo popolno zaporo cestnega odseka od šmihelske cerkve do trgovine Vita. Pogodbena vrednost znaša 673.094,40 EUR z DDV, izvajalec je CGP. Rok izvedbe je 30.11. 2018. Nosilka projekta je DRSI, MONM nastopa kot soinvestitor. V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija ceste, dograditev pločnika in cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter prenova vse ostale gospodarske javne infrastrukture. Glede aktivnosti gradnje in prometnih zapor bosta izvajalec in MONM javnost sproti obveščala.

Pred dnevi je stekla tudi gradnja novega železniškega postajališča pri Šolskem centru Novo mesto in bo predvidoma končana do julija letos. Namen projekta je izboljšanje prometnih razmer na širšem območju Šolskega centra Novo mesto in stanovanjske soseske Drska  in kot ukrep trajnostne mobilnosti. Projekt sofinancirajo  Ministrstvo za infrastrukturo, ŠC NM in Mestna občina Novo mesto. Z izgradnjo postajališča bodo ulice med Kandijsko železniško postajo in ŠČ NM delno  razbremenjene peš prometa, ki ga ob jutranjih in popoldanskih konicah generira ŠC NM, večja pa bo tudi varnost dijakov in drugih udeležencev v prometu.

Precej zapletov z državo je zaradi urejanja romskega naselja Brezje-Žabjak. Pred kratkim je bil v javno razgrnitev pospremljen dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta za urejanje tega naselja. Z dokumentom občina nadaljuje prizadevanja za prostorsko urejanje romskega naselja Brezje-Žabjak. Prostorski akt obsega ureditve javne infrastrukture v obeh romskih naseljih (v Žabjaku v celoti, v Brezju delno). Tamkajšnja gospodinjstva bodo na javno infrastrukturo priklapljali pod enakimi pogoji kot to velja izven v drugih naseljih MO Novo mesto. Zelo pomemben del akta je tudi ureditev prometa. Vemo, da je na tem odseku Mirnopeške sedaj veliko število nevarnih črnih priključkov in neurejene površine za pešce in kolesarje, kar bo občina skušala odpraviti. Objavljeno je tudi javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo večnamenskega romskega centra Brezje, ki bo zajemal tudi ureditev avtobusnega postajališča in obračališča za šolske avtobuse.

Sicer pa je v MO Novo mesto letos v znamenju Štukljevega leta, ki obeta vrsto prireditev, pa visoka obletnica prijateljstva s pobratenim mestom Langenhagnom, upajmo na odprtje mestnega jedra, ki naj bi bil prav tako svečan dogodek, pred vrati pa je osrednja slovesnost ob občinskem prazniku 7.aprilu, ki bo jutri, na dan praznika, ob 19.uri v Kulturnem centru Janeza Trdine. Na prireditvi bo občina kot je že v navadi, najzaslužnejšim občanom in društvom podelila tudi občinske nagrade in priznanja. Kolegica Renata Mikec je pogovor z županom MO Novo mesto Gregorjem Macedonijem strnila še z investicijami, ki bodo aktualne v prihodnjem obdobju in so zagotovo izjemnega pomena za izboljšanje kakovosti življenja v občini.

V oddaji "S Krko naokoli" pogovor z županom MO NM ob občinskem prazniku