strela, udar strele Svet24.si

Strela udarila v 22-letnega koroškega lovca

drekci Svet24.si

Poglejte ta ostuden prizor v središču Ljubljane

doncic-dragic Necenzurirano

Kdo je kriv, da niste mogli gledati Dončića in ...

bojan pozar kadic videtic ura moci Reporter.si

Propadlemu politiku Bojanu Požarju se udinjanje ...

riera Ekipa24.si

Riera je v šoku! Špancem razkril, kaj se je ...

katja-in-katka-bogataj Njena.si

Katja in Katka Bogataj: Najin otrok bo imel dve ...

Zoran Janković Ekipa24.si

Kakšno vlogo ima v kaosu Olimpije Zoran ...

Novice

Potrdili rebalans

Piše: R.K.

Čas objave:
08.04.2022 13:34

Občinski svet Občine Sevnica se je v sredo sestal na 30. redni seji mandata 2018–2022. Na dnevnem redu so bila poročila o finančnem poslovanju Občine Sevnica ter vsebinska in poslovna poročila Javnega podjetja Komunala Sevnica, Javnega zavoda KŠTM Sevnica in Regionalne razvojne agencije Posavje.

Zaključni račun Občine Sevnica za leto 2021 sta predstavila župan Srečko Ocvirk in direktor Občinske uprave Zvone Košmerl. Gre za niz dokumentov, v katerem so prikazani vsi prihodki in odhodki občine za preteklo proračunsko leto. Izvedena realizacija proračuna prikazuje dobro proračunsko uravnoteženost in realno proračunsko načrtovanje minulega leta ter uspešno izvajanje zakonskih nalog in investicijskega dela. Občina Sevnica kot reden plačnik in likviden partner predstavlja
temelje tudi za stabilno delovanje vseh javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, hkrati pa ohranja stalno razvojno naravnanost.

Občina Sevnica je pripravila prvi letošnji rebalans, ki je posledica presežka stanja sredstev na računu ob konca leta 2021 v višini 1,47 milijona evrov in povečanja znanih skupnih prihodkov v višini 275 tisoč evrov – z naslova uskladitve prihodkov nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč z dejansko odmero, transferni prihodki iz države in Evropske unije pa se usklajujejo s časovnico izvedbe treh največjih izvajanih projektov: hidravličnih izboljšav, gradnje kanalizacijskega sistema in opremljanja sevniške poslovne cone z gradnjo nadvoza v Šmarju.

Odhodki so tako glede na sprejeti proračun povečani za 1,66 milijona evrov, poleg uskladitve navedenih treh projektov pa je v rebalans vključenih tudi nekaj novih, med njimi ureditev intervencijske poti nad sevniškim bazenom, ureditev cestnega prehoda na Dolnjem Brezovem, izgradnja pločnikov na Vrhu pri Boštanju, rekonstrukcija ceste na Metnem Vrhu, priprava projektne dokumentacije za pločnike, nakup novih parkomatov, rekonstrukcija dveh kanalizacij v Boštanju in v Loki pri Zidanem Mostu vključno s čistilno napravo, rekonstrukcija brvi na Sevnični, komunalno opremljanje Studenec-vzhod, projektna dokumentacija za kotlovnico pri OŠ Blanca in rekonstrukcija igrišča pri OŠ Sava Kladnika Sevnica, nekaj projektom pa se sredstva zvišujejo.

Oba dokumenta, zaključni račun in rebalans, sta bila soglasno potrjena.

Direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica Mitja Udovč je predstavil revidirano letno poročilo poslovanja v lanskem letu. Doseženi cilji pritrjujejo stabilnemu, odgovornemu in kakovostnemu izvajanju obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, med katerimi so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, urejanje javnih površin, dejavnost plinovoda in javne razsvetljave ter pogrebna in pokopališka dejavnost. Delež storitev Komunala Sevnica opravlja tudi na trgu, s čimer zvišuje konkurenčnost in krepi razvoj podjetja.

Poročilo o delu v preteklem letu KŠTM Sevnica je predstavila direktorica Mojca Pernovšek. Zavod je opravljal dejavnosti na področjih kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti, s poslanstvom organizacije, razvoja in spodbujanja dejavnosti na vseh omenjenih področjih. Kljub zahtevni epidemiološki situaciji je zavod uspešno prilagajal dejavnosti in programe, organiziral razne prireditve in dogodke ter pomagal društvom. V sklopu rednega dela pa je tudi odgovorno upravljal z objekti v lasti Občine Sevnica.

S strani Mateja Imperla, koordinatorja turistične destinacije Sevnica, so se člani in članice sveta seznanili z Akcijskim načrtom Destinacije Sevnica v okviru zelene sheme slovenskega turizma. Lani prejeti zlati znak Slovenia Green Destination nagrajuje preteklo delo in potrjuje, da je Sevnica turistom, okolju in prebivalcem prijazna destinacija. V razpravi je bilo podanih več pobud in predlogov za še nadaljnjo krepitev turističnega potenciala občine kot celote.

Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje, ki je tudi v preteklem letu delovala na področju črpanja državnih in evropskih sredstev za raznolike projekte na območju celotne regije, pa je podala direktorica mag. Nataša Šerbec