hurgada, plaža Svet24.si

Morski pes je do smrti pogrizel še romunsko ...

šolar, šolarka Svet24.si

Fenomen slovenskega znanja: vsi odlični in vsi ...

kdo vam laze1 Necenzurirano

Kdo vas hujska #kolumna

pirc musar ms Reporter.si

Kako sta obogatela Nataša Pirc Musar in njen mož...

doncic 22 mm Ekipa24.si

Navdušil jih je do solz! Luka Dončić na ...

sfox Odkrito.si

Ima legendarna pevka in starleta raka?

filip flisar monika vuk Ekipa24.si

Ločila se je od Flisarja - zdaj je slovenska ...

Novice Šentjernej

Šentjernejski svetniki potrdili začetno fazo novogradnje športne dvorane pri šoli

Piše: R.K.

Čas objave:
17.06.2021 14:36

Občinski svet Občine Šentjernej je na seji uvodoma potrdil začetno fazo načrtovane investicije v športno dvorano pri Osnovni šoli Šentjernej po varianti D.

Svetniki so soglašali s pristopom k vsem potrebnim aktivnostim za izdelavo idejne zasnove, kar pomeni, da bo občina pristopila k izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju potrebnih dovoljenj za novogradnjo športne dvorane na mestu obstoječe telovadnice.

V nadaljevanju so sprejeli kar nekaj odlokov, in sicer najprej osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Šentjernej in ga v prvi fazi prekvalificirali v predlog. Nato so sprejeli Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Proizvodno servisna cona Šentjernej, Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijsko storitvena cona Sejmišče in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Kaluder.«

Prav tako so svetniki pooblastili župana in občinsko upravo za pripravo ustreznih informacij za ponovno odločanje o vstopu v družbo CERO-DBK d.o.o. in za pristop k investiciji izgradnje objekta MBO na eni od svojih prihodnjih sej. Sprejeli so tudi Letno poročilo JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2020.

Občinski svet Občine Šentjernej je v nadaljevanju seje sprejel Sklep o potrditvi Elaborata in predračunske lastne cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Šentjernej in sklep o zaračunanih cenah in subvenciji odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Šentjernej.

Občinski svet Občine Šentjernej je prav tako sprejel predlog Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šentjernej in predlog Pravilnika o enkratni denarni socialni pomoči za
novorojence v občini Šentjernej.

Svetniki so sprejeli tudi predlog Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Šentjernej in ob zaključku seje še sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3530/2, k.o. 1475 Gorenja Orehovica (ID znak parcela 1475 3530/2) in parc. št. 313/12, k.o. 1476 Šentjernej (ID znak parcela 1476 313/12).