oliver dragojevic split slovo ladje bobo9 Svet24.si

Vesna Dragojević: "Še danes, ko zazvoni telefon,...

Srednji Gasteraj 9 - Požar, v katerem sta umrli dve osebi - policijski trak Stop policija Svet24.si

Groza v Ljubljani: zagorela baraka, v njej našli ...

jelsane mejni prehod meja bobo Svet24.si

Novost ob vstopu v državo: Slovenija priznava ...

janez jansa dz1 Reporter.si

Ljerka Bizilj: Lahko Janša jesenski politični ...

sds tabor 2 Necenzurirano

Kaj je upravitelj, obsojen jemanja podkupnin, ...

Goran Dragić 2 Odkrito.si

Goran Dragić odprl pametno košarkarsko igrišče...

Lucia Glavich Mandarić, na granici, Šverc komerc Njena.si

Ivana (Šverc komerc) navdušila s fotko zgoraj ...

Novice Šentjernej

Šentjernejski svetniki potrdili začetno fazo novogradnje športne dvorane pri šoli

Piše: R.K.

Čas objave:
17.06.2021 14:36

Občinski svet Občine Šentjernej je na seji uvodoma potrdil začetno fazo načrtovane investicije v športno dvorano pri Osnovni šoli Šentjernej po varianti D.

Svetniki so soglašali s pristopom k vsem potrebnim aktivnostim za izdelavo idejne zasnove, kar pomeni, da bo občina pristopila k izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju potrebnih dovoljenj za novogradnjo športne dvorane na mestu obstoječe telovadnice.

V nadaljevanju so sprejeli kar nekaj odlokov, in sicer najprej osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Šentjernej in ga v prvi fazi prekvalificirali v predlog. Nato so sprejeli Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Proizvodno servisna cona Šentjernej, Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Industrijsko storitvena cona Sejmišče in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Kaluder.«

Prav tako so svetniki pooblastili župana in občinsko upravo za pripravo ustreznih informacij za ponovno odločanje o vstopu v družbo CERO-DBK d.o.o. in za pristop k investiciji izgradnje objekta MBO na eni od svojih prihodnjih sej. Sprejeli so tudi Letno poročilo JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2020.

Občinski svet Občine Šentjernej je v nadaljevanju seje sprejel Sklep o potrditvi Elaborata in predračunske lastne cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Šentjernej in sklep o zaračunanih cenah in subvenciji odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Šentjernej.

Občinski svet Občine Šentjernej je prav tako sprejel predlog Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šentjernej in predlog Pravilnika o enkratni denarni socialni pomoči za
novorojence v občini Šentjernej.

Svetniki so sprejeli tudi predlog Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Šentjernej in ob zaključku seje še sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3530/2, k.o. 1475 Gorenja Orehovica (ID znak parcela 1475 3530/2) in parc. št. 313/12, k.o. 1476 Šentjernej (ID znak parcela 1476 313/12).