viktor-orban, robert-golob Svet24.si

FOTO: Orban in Golob ob prihodu na kosilo brez ...

tempest, bojno-letalo Svet24.si

Zahodne sile s skupnim razvojem novega, naprednega...

damjan-žugelj Necenzurirano

NPU preiskuje tajno bazo podatkov za SDS

bostjan turk luka mesec pl Reporter.si

Boštjan M. Turk na bizarnem referendumskem ...

doncic dallas 22 Ekipa24.si

Uh, je bil besen! Dončić v podaljšku znorel ...

Enzo Hrovatin Njena.si

Poslovil se je avtor pesmi Solinar Enzo Hrovatin

Albert Riera Ekipa24.si

Takšnega ga še niste videli! Besni Riera udaril ...

Novice

Skupina Generali je dosegla rekordne rezultate

Piše: Oglasno sporočilo

Čas objave:
16.03.2022 08:16

Skupina Generali je dosegla rekordne rezultate. Visoka rast premij, rezultatov iz poslovanja in čistih rezultatov ter izjemno trden kapitalski položaj. Uspešen zaključek strateškega načrta Generali 2021.

  • Najboljši rezultat iz poslovanja doslej: povečal se je na 5,9 milijarde evrov (+12,4 %) in je posledica pozitivne rasti v vseh poslovnih segmentih
  • Skupne obračunane kosmate premije so se zvišale na 75,8 milijarde evrov (+6,4 %), rast je zabeležena tako v segmentu
  • Življenjska zavarovanja (+6,0 %) kot segmentu Premoženjska in nezgodna zavarovanja (+7,0 %). Čisti prilivi na področju
  • Življenjska zavarovanja so se povzpeli na 12,7 milijarde evrov (+4,4 %) in so bili v celoti realizirani pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem in riziko zavarovanjih. Stopnja donosa novih zavarovanj (NBM) je bila 4,52 % (+0,57 odstotne točke), kombinirani količnik pa je bil najboljši in najstabilnejši v panogi in znaša 90,8 % (+1,7 odstotne točke).
  • Čisti rezultat odraža močno rast in znaša 2.847 milijonov evrov (+63,3 %). Prilagojeni čisti rezultat2 znaša 2.795 milijonov evrov.
  • Izjemno trden kapitalski položaj potrjuje količnik kapitalske ustreznosti 227 % in je posledica ustvarjenega kapitala v višini 3,8 milijarde evrov.
  • Predlagana dividenda na delnico v višini 1,07 evra.
  • »Lifetime Partner 24: Driving Growth« (Vseživljenjski Partner 24: Spodbujanje rasti) je strateški načrt, ki temelji na trajnostni rasti, rasti zaslužkov in nadaljnjem zagotavljanju najboljših donosov.

Glavni izvršni direktor Skupine Generali Philippe Donnet je dejal: »Odlični rezultati, ki jih predstavljamo danes, potrjujejo uspešen zaključek strateškega načrta Generali 2021, kar znova dokazuje, da izpolnjujemo svoje obljube. V zadnjih dveh strateških ciklih smo okrepili svojo vodilno vlogo v Evropi in postali vseživljenjski partner 67 milijonom strank po vsem svetu zaradi strokovnosti in usposobljenosti naših zaposlenih in zastopnikov. Generali je zdaj najboljši v panogi po kapitalskem položaju, dobičkonosnosti in rasti, okrepil je svojo prisotnost na trgih z velikim potencialom in povečal poslovanje z upravljanjem premoženja. Učinkovito izvajamo našo novo strategijo Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti, ki je osredotočena na trajnostno rast, rast zaslužkov in ustvarjanje vrednosti za vse deležnike. Dosleden in discipliniran pristop pri uporabi kapitala, trajnost, ki je v celoti vključena v poslovanje, ter povečane naložbe v tehnologijo in digitalno preobrazbo bodo ključne gonilne sile za uspešno izvajanje našega novega načrta. Dotakniti pa se moram tudi krize v Ukrajini. Tako kot v primeru pandemije covida-19 so Generali in njegovi zaposleni nemudoma ukrepali, da bi pomagali beguncem. Naša Skupina ima zgodovinske vezi s srednjo in vzhodno Evropo in bo še naprej podpirala skupnosti, ki jih je prizadela vojna.«

Upravni odbor Assicurazioni Generali, ki mu je predsedoval Gabriele Galateri di Genola, je odobril konsolidirane računovodske izkaze in osnutek računovodskih izkazov matične družbe za leto 2021.

Poslovni rezultat Skupine je bil že tretje leto zapored najboljši doslej in je dosegel 5.852 milijonov evrov (5.208 milijonov evrov v 2020), kar je posledica pozitivne rasti v vseh segmentih.

Segmenta Življenjska zavarovanja ter Premoženjska in nezgodna zavarovanja sta potrdila odlično tehnično donosnost, kar je dokazala stopnja donosa novih zavarovanj v višini 4,52 % (+0,57 odstotne točke) in kombinirani količnik, ki je bil najboljši in najstabilnejši v panogi, in sicer 90,8 % (+1,7 odstotne točke).

Rezultat iz poslovanja segmenta upravljanja premoženja je zrasel na 672 milijonov evrov (+546 milijonov v 2020). K tej rasti so prispevali predvsem poslovni prihodki, ki so porasli kot posledica povečanja sredstev v upravljanju in nadaljnje širitve strategije nepremičnin.

Rezultat Skupine, ki ni neposredno povezan s poslovanjem, je znašal -1.306 milijonov evrov (-1.848 milijonov evrov v 2020). Slabitve naložb, ki so na voljo za prodajo, so se zmanjšale – predvsem na delniškem segmentu – in so znašale -251 milijonov evrov (-530 milijonov evrov v 2020). Neto realizirani dobički (predvsem na področju nepremičninskih poslov) so dosegli 368 milijonov evrov (32 milijonov evrov v 2020). Na rezultat, ki ni neposredno povezan s poslovanjem, so vplivali tudi skupni pozitivni prispevek, ki izhaja iz prevzema skupine Cattolica za 198 milijonov evrov in izredni stroški v višini 212 milijonov evrov1, povezani z integracijo te skupine. Opozoriti je treba, da so v letu 2020 odhodki, ki niso neposredno povezani s poslovanjem, vključevali zlasti izredni mednarodni sklad, ki ga je ustanovil Generali zaradi izrednih razmer ob covidu-19 v podporo nacionalnim zdravstvenim sistemom in okrevanju gospodarstva, nadaljnjim lokalnim pobudam v glavnih državah poslovanja in v Franciji zaradi izrednega obveznega prispevka zavarovalniškega sektorja v nacionalni zdravstveni sistem.
Čisti rezultat se je znatno povečal in dosegel 2.847 milijonov evrov (1.744 milijonov evrov v 2020) predvsem zaradi pozitivnega izboljšanja rezultata iz poslovanja in rezultatov, ki niso neposredno povezani s poslovanjem. Prilagojeni čisti rezultat – brez 52 milijonov evrov iz naslova prevzema skupine Cattolica in izrednih stroškov za integracijo skupine – je zrasel na 2.795 milijonov evrov (+45,1 %, 1.926 milijonov evrov v 2020, kar je nevtraliziralo 183 milijonov evrov iz pogodbe o poravnavi o prodaji BSI)2.

Obračunane kosmate premije Skupine so znašale 75.825 milijonov evrov (+6,4 %), k čemur sta prispevala tako segment Življenjska zavarovanja (+6,0 %)3 kot segment Premoženjska in nezgodna zavarovanja (+7,0 %). Čisti prilivi na področju Življenjska zavarovanja so se povzpeli za 4,4 % na 12,7 milijarde evrov in so bili v celoti realizirani pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem in riziko zavarovanjih. Zavarovalno-tehnične rezervacije za segment Življenjska zavarovanja so zrasle na 424 milijonov evrov (+10,3 %).

Skupna sredstva Skupine v upravljanju so znašala 710 milijard evrov (+8,4 %)4.

Lastniški kapital delničarjev Skupine je znašal 29.308 milijonov evrov (-2,4 %). Sprememba je predvsem rezultat čistega rezultata tekočega obdobja Skupine, ki je več kot nevtraliziral izplačilo dividend, ter sprememb v drugih dobičkih in izgubah, pripoznanih v lastniškem kapitalu (sprememba prevrednotovalnih popravkov kapitala iz naslova naložb, razpoložljivih za prodajo).

Donosnost kapitala (RoE) je znašala 12,1 % (+4,4 odstotne točke).

Skupina potrjuje odličen kapitalski položaj s količnikom kapitalske ustreznosti v višini 227 %. Povečanje v primerjavi s poslovnim letom 2020 (224 %) je spodbudil zelo pozitiven prispevek normaliziranega ustvarjenega kapitala in pozitiven razvoj na finančnih trgih, ki je več kot izravnal negativen vpliv, ki izhaja iz zakonodajnih sprememb, transakcij iz naslova združitev in prevzemov ter rezervacij za dividende za izbrano obdobje.

Normaliziran ustvarjen kapital je ostal trdno na ravni 3,8 milijarde evrov (4,0 milijarde evrov v 2020).
Skupni čisti denarni tok iz poslovanja je znašal 2,6 milijarde evrov. Znižanje v letu 2021 je v celoti posledica pobud v upravljanju kapitala v letu 2020, pa tudi enkratnih davčnih učinkov iz leta pred tem.

Skupina je uspešno zaključila strateški načrt Generali 2021 v tržnem okolju, ki ga je prizadel covid-19, tudi zaradi naslednjih rezultatov:
Finančni cilji
• Rast čistega dobička na delnico: 7,6 % (cilj: 6–8 % EPS CAGR 2018–20215);
• Rast dividend: 4,52 milijarde evrov (cilj: 4,5–5,0 milijarde skupnega izplačila dividend);
• Višji donos za delničarje: donosnost kapitala je znašala 12,4 % v 2019 in 12,1 % v 2021. Če izvzamemo RoE za leto 2020, na katero so vplivali covid-19 in enkratni dogodki, je bila povprečna donosnost kapitala nad ciljno vrednostjo > 11,5 %.
Obenem je Skupina na dogodku Investor Day 20216 napovedala odkup za 500 milijonov evrov delnic, prvi v 15 letih, ki bo predlagan naslednji letni skupščini.
Cilji ESG:
• Naložbe v nove zelene in trajnostne prakse v višini 6,0 milijard evrov, dosežene leto pred načrtovanim (cilj 4,5 milijarde);
• preseganje cilja za +7–9 % obračunane kosmate premije pri družbenih in okoljskih produktih; v 2021 je ta znašala 19,9 milijarde evrov v 2021;
• prvo mesto pri merjenju zvestobe strank (Net Promoter Score) med evropskimi mednarodnimi zavarovalnicami (izboljšanje za +14,2);
• delež usposobljenih zaposlenih, ki so opolnomočeni za nove izzive: 68 % zaposlenih (cilj: 50 %);
• visoka zavzetost zaposlenih v višini 83 % (+1 odstotna točka v prim. z 2019 in + 1 odstotna točka v primerjavi s trgom).

Celotno sporočilo je dostopno na povezavi: https://www.generali.com/media/press-releases/all/2022/Consolidated-Results-as-of-31-December-2021