bogataš Dobra karma

Ob smrti z Zemlje ne bomo nič odnesli - nanjo ...

naya-rivera, avtomobil, izginotje Svet24.si

Med iskalno akcijo za pogrešano igralko naleteli ...

UV-plenkovic jansa-ziga zivulovic jr-bobo Reporter.si

Zmagovita lekcija iz Zagreba: kaj se lahko Janez ...

aleš hojs, janez janša, igor bavčar Svet24.si

Pravljica iz kraljestva Trstenjakove o ...

furs, davčna-utaja, kotnikova-5 Necenzurirano

Davčni utajevalci na Počivalškovem pragu

Zoran Janković Odkrito.si

Je Zoran Janković resno bolan?

Luka Basi Njena.si

Žalostna nedelja Luke Basija

Novice Mirna

Spremembe prostorskih aktov za razvoj gospodarstva in podjetništva

Piše: SZJ Občina Mirna

Čas objave:
15.11.2017 12:45

Na Mirni so potrdili dokumentacijo, s katero bodo spodbudili razvoj gospodarstva in prihodkov v občinski proračun.

Občinski svet Občine Mirna se je včeraj sešel na 19. redni seji, na kateri je med drugim v drugi obravnavi potrdil tri dokumente za urejanje prostora na območju občine, s katerimi posredno spodbuja razvoj gospodarstva in posledično tudi prihodkov v občinski proračun.

Najpomembnejši včeraj sprejeti prostorski dokument je Odlok o spremembah in dopolnitvah Lokacijskega načrta plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Trebnje na območju Občine Mirna, ki je bil sprejet še v tedanji Občini Trebnje leta 1989.

"Del tega načrtovanega plinovoda poteka po Podjetniško-industrijski coni Mirna in ovira gradnjo oziroma širitev objektov v tej coni. Nekaj objektov je na tej trasi praktično že zgrajenih, in sicer v starejšem delu Mirne, v območju Tomplasta, zato smo ugotovili, da bi bilo potrebno ta akt tako spremeniti, da ga iz cone umaknemo oziroma zaključimo pred podjetniško cono na Mirni. Na ta način se bo za 450 metrov skrajšala trasa načrtovanega plinovoda in ob koncu trase bo zgrajena razdelilna postaja. Skrajšanje trase plinovoda v območju PIC Mirna je zelo pomemben akt. Če občinski svet tega ne bi naredil oz. ne bi sprejel tega akta, bi bila na nek način gradnja objektov znotraj te cone ovirana, zmanjševali bi torej možnosti širitve zdajšnjih, novozgrajenih objektov, in bodočih, načrtovanih objektov," pojasnjuje mag. Štefan Velečič, ki je na Občini Mirna zadolžen za urejanje okolja in prostora.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Peskokop Jersovec, širitev pridobivalnega prostora Jersovec II ureja širitev pridobivalnega prostora za kamnino roženec, hkrati pa določa tudi sanacijske ukrepe za območje, ki je že izkoriščeno. Z drugimi spremembami Občinskega prostorskega načrta, ki jih je v celoti financiral investitor sam, pa so podjetniku omogočili, da na parceli, ki je bila prej delno kmetijska in jo je že uporabljal za potrebe svoje dejavnosti, v prihodnje uredi tudi proizvodnjo.

Ostali sklepi:

Mirnski občinski svet je včeraj sprejel drugi rebalans letošnjega proračuna, s katerim so znižali načrtovane prihodke in odhodke za približno pet odstokov, tako da proračun po sprejetem drugem rebalnasu predvideva 3,23 milijona evrov prihodkov in 3,24 milijona evrov odhodkov.

Občinski svet je potrdil tudi nove cene programov vrtca, ki so predvsem posledica višjih stroškov dela. Cena programa je sicer sestavljena iz stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil. Občina kot ustanoviteljica pokrije razliko v ceni, ki jo skladno z odločbo Centra za socialno delo plačujejo starši, na letni ravni pa bo zagotovila še dodatnih 11 tisoč evrov za uporabo t. i. fleksibilnega normativa pri vseh treh oddelkih prvega starostnega obdobja, ki je vplival na nižji izračun cen. Cena programov vrtca na Mirni se bo za otroke prvega starostnega obdobja zvišala za 4,71 % na 483,34 evra, za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja pa za 8,21 % na 365,26 evra.

Štefan Velečič o načrtih