Aria SF Svet24.si

FOTO in VIDEO: Zagorela superjahta italijanskega ...

pes mačka Svet24.si

Več kot dva milijona ljudi si je ogledalo ta ...

20210503-01058074 Necenzurirano

Basen o novinarstvu #kolumna

bojan pozar kombi-pl Reporter.si

Pokvarjenost brez primere: maščevalni Bojan ...

predor Ekipa24.si

Grozljivka v predoru! To naj bi bile okoliščine,...

Mislim, da me do »brezbesedja« lahko pripravi edino moj tri in pol letni Lev Odkrito.si

Ana Maria Mitič: »S težavami se je treba ...

sveca Ekipa24.si

Huda tragedija! V nesreči na pripravah na ...

Novice

Svetniki v drugi obravnavi potrdili proračun za 2023

Piše: R.K.

Čas objave:
28.05.2022 11:50

Novomeški svetniki so na predvčerajšnji 28. redni seji občinskega sveta v drugi obravnavi potrdili predlog odloka proračuna za prihodnje leto, ki sledi investicijski naravnanosti ter ciljem in prioritetam strateških dokumentov občine.

V občinskem proračunu za leto 2023 se skupni prihodki planirajo v višini 58,1 milijona evrov in skupni odhodki v višini 67,1 milijona evrov. Planira se tudi zadolžitev v višini 6,2 mio evrov, ki pa v večini zadnjih let ni bila potrebna in je tako novomeška občina v zadnjih sedmih letih že za skoraj dve tretjini znižala svoj dolg in je najmanj zadolžena slovenska mestna občina (v deležu na prebivalca). Poleg v drugi obravnavi potrjene ustanovitve javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, čigar poglavitna naloga bo upravljanje z nepremičninami ustanovitelja in skrb za pridobitev državnih in evropskih nepovratnih sredstev ter vodenje investicij, so občinski svetniki na včerajšnji seji potrdil tudi sklep o začetnem prenosu občinskih nepremičnin na sklad.

DSC_5237.jpg
28. redna seja občinskega sveta
Mestna občina Novo mesto

Svetniki so v drugi obravnavi potrdili še elaborate in odloke o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območja občinskih podrobnih prostorskih načrtov Mrzla dolina–zahod, Brod–Drage in Birčna vas–sever, po skrajšanem postopku so potrdili spremembe in dopolnitve odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto in sprejeli sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022. Na področju premoženjsko-pravnih zadev so sprejeli tretjo dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za minulo leto in potrdili načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2023, podelili so status grajenega javnega dobra nepremičnini v Gotni vasi in potrdili sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v Lakovnicah, Rugovovem, Gotni vasi in Brusnicah. Na področju kadrovskih zadev so svetniki imenovali posebno občinsko volilno komisijo za izvolitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, za predstavnika Mestne občine Novo mesto v skupščini Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto imenovali Boštjana Gaberca, za nadomestno predstavnico ustanovitelja v svetu Dolenjskih lekarn Novo mesto dr. Jano Bolta Saje, za nadomestno predstavnico ustanovitelja v svetu Zdravstvenega doma Novo mesto Matejo Ribič in podali pozitivno mnenje kandidatki Zdenki Mahnič za ravnateljico Osnovne šole Grm. Občinski svet se je seznanil tudi z izstopom svetnice iz ene izmed svetniških skupin ter zavrnil zahtevo za izločitev župana iz postopka odločanja o pritožbi zoper odločbo občinskega inšpektorja.