dr nikola o Svet24.si

Priznan plastični kirurg s pištolo pretepal ...

Koper, sipine 1 Svet24.si

FOTO: Obisk ter pobiranje lupin polžev in školjk...

testiranje, test, denar, hitri test Necenzurirano

Hitre teste vam prodajajo po štirikratni ceni, ...

dubaj Reporter.si

Alarm na Fursu: slovenski bogataši denar pred ...

Gisele Bündchen, tom brady Ekipa24.si

Po Bradyjevi upokojitvi čakali odziv nekdanje ...

Annie Wersching Odkrito.si

Poslovila se je

maribor Ekipa24.si

Kronaaaa!!! Uh, kaj je veteran naredil velikemu ...

Novice

Uredili bodo okolico ZD Sevnica in lekarne

Piše: R.K.

Čas objave:
19.03.2022 06:44

Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so se na 29. redni seji uvodoma seznanili z letnim poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa posavskih občin za leto 2021 in z oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica v preteklem letu.

Vodja inšpektorata je predstavil poudarke dela, ki zajema predvsem nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov s področij urejanja in varstva okolja, javnega reda in miru, mirujočega prometa in tudi nadzora nad hitrostjo vožnje. V razpravi so člani sveta podali nekaj predlogov in usmeritev za nadaljnje delo predvsem s področja nadzora nad odlaganjem odpadkov.

S področja prostorskih zadev so člani sveta sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča, ki bo omogočil več investicijskih dopolnitev za dejavnosti zdravstvenega doma in lekarne. V drugi obravnavi so sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti, s katerim se omogočajo prostorski pogoji za nadaljnje načrtovanje izgradnje večstanovanjskega objekta na nepozidanem območju ob Planinski cesti v Sevnici s strani zasebnega investitorja.
Širšo in za nadaljnji razvoj izjemno pomembno razpravo so člani sveta opravili na temo oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica. S strani Geološkega zavoda Slovenije je bila v sodelovanju z Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica opravljena strokovna raziskava za definiranje novih vodnih virov, ki so primerni za dolgoročno oskrbo osrednjega poselitvenega jedra občine. Hidrološka raziskava je kot najbolj primerne za zajem dodatnih količin pitne vode izkazala tri lokacije, in sicer lokacije na območje Dolnjega Brezovega, Radne in območja v dolini Sevnične.

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2021 je podal predsednik Alojz Guček. Opravljeni nadzori v preteklem letu so zajeli več segmentov in investicij občine ter njenih neposrednih proračunskih uporabnikov, nepravilnosti pri tem niso bile ugotovljene. Predsednik je ob tem predstavil tudi Letni program dela in finančni načrt za leto 2022. S potrjenim predlogom o oblikovanju cene grobnine in najemnine za uporabo mrliških vežic v občini Sevnica za leto 2022 sprememb cen glede na lansko leto ni.

V zaključnem delu seje je bilo obravnavanih tudi več zemljiško-pravnih zadev, imenovanje novih predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet Javnega zavoda KŠTM Sevnica ter podano soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev v javnih zavodih v občini Sevnica.