računalnik, ženska, spletna prevara Svet24.si

V ljubezen 49-letne Hrvatice s Turkom se je ...

zdravniki Svet24.si

Covidni dodatki: Toliko po novem pravilniku ...

iza-login Necenzurirano

Tuš spet naprodaj, zanima kralja banan in ...

Blaz Brodnjak Am Cham-STA Reporter.si

Bo ta vplivni poslovnež naslednji premier, če ...

doncic Ekipa24.si

Kako se je iskrilo! Pomočnik Detroita želel ...

Annie Wersching Odkrito.si

Poslovila se je

avdic obrez Ekipa24.si

Umrl od smeha!!! Morate videti to noro ...

Novice

Zaključna konferenca projekta Socialne aktivacije

Piše: Oglasno sporočilo

Čas objave:
30.08.2022 07:49

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj skupaj s projektnima partnerjema Razvojno izobraževalnim centrom Novo mesto in Območnim združenjem Rdečega križa Slovenije Novo mesto (OZRK NM) vabi na zaključno konferenco projekta Socialne aktivacije, ki bo v sredo, 31. 8. 2022, ob 10. uri v prostorih Kulturnega doma Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj.

Namen projekta socialne aktivacije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada je s celovitim pristopom prispevati k izboljšanju socialne vključenosti udeležencev in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti. Projekt je razdeljen na 2 programa glede na ciljno skupino, in sicer: Motivacija - Odgovornost - Spremembe - Trajnost  in Aktiviraj se v Novem metu in Črnomlju.

Motivacija – Odgovornost – Spremembe – Trajnost (krajše MOST), v katerega so se lahko vključile polnoletne osebe, ki so imele dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo.

ZIK Črnomelj je nosilec projekta MOST v partnerskem sodelovanju z OZRK Novo mesto. Projekt se je začel septembra 2019 in se bo zaključil septembra 2022, na lokaciji Črnomelj in Novo mesto. V času trajanja projekta smo imeli v Črnomlju 5 skupin udeležencev, za vsako skupino smo izvedli 6 mesečni program. V vsaki skupini je bilo po 15 udeležencev. Enako je bilo tudi na lokaciji v Novem mestu. S sodelovanjem s CSD in Zavodom RS za zaposlovanje smo v projekt vključili 150 udeležencev na obeh lokacijah. Namen projekta je bil, da čim več udeležencev opolnomočimo za trg dela oz. jih vključimo v nadaljnja izobraževanja. Program MOST je bil razdeljen na 3 module. V Uvodnem modulu so se izvajale aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, aktivnosti za motiviranje udeležencev in njihovo osebnostno rast ter aktivnosti za dvig socialnih kompetenc. V Izvedbenem modulu so se udeleženci spoznali s trgom dela, si krepili funkcionalne kompetence (finančna in računalniška pismenost, ustvarjalne delavnice), pridobivali kompetence za vstop na trg dela ter si pri delodajalcih pod mentorstvom pridobivali izkušnje za trg dela. Izhodni modul pa je bil namenjen aktivnostim, ki so bile usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev (aktivno iskanje zaposlitve, vključitev v izobraževanje/usposabljanje), pregledu doseženih ciljev ter zagovorništvu, svetovanju in podpori pri vstopanju na trg dela.

Na ravni projekta smo morali zagotoviti 25 % pozitivnih izhodov (zaposlitev, izobraževanje). Skupaj s partnersko organizacijo OZRK NM smo dosegli 31 % pozitivnih izhodov, kar je dober rezultat.

Aktiviraj se v Novem metu in Črnomlju (krajše AS v Novem mestu in Črnomlju) v katerega se lahko vključijo polnoletne romske ženske, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo.
Pri projektu AS V Novem mestu in Črnomlju je nosilec projekta RIC Novo mesto v partnerskem sodelovanju z ZIK Črnomelj. Projekt se je začel septembra 2019 in se bo zaključil septembra 2022, na lokaciji Novo mesto in Črnomelj. V času trajanja projekta smo imeli v Novem mestu 5 skupin udeleženk in izvedli 6 mesečni program za vsako skupino. V vsaki skupini je bilo po 15 udeleženk. Enako je bilo tudi na lokaciji v Črnomlju. Skupaj smo tako v programe socialne aktivacije na obeh lokacijah vključili 150 romskih žensk. Namen je bil okrepiti socialno vključenost romskih žensk v širše družbeno okolje, povečanje motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za reševanje zanje značilnih specifičnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih postavljajo v odvisen položaj in jim omejujejo možnosti vključevanja in integracije v širše socialno okolje. Program smo izvajali v treh modulih. V Uvodnem modulu, ki je trajal 3 mesece, so se izvajale aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, za motiviranje udeleženk in njihovo osebnostno rast, za krepitev ozaveščenosti udeleženk o pomembnosti vključevanja v širše socialno in kulturno okolje, za spodbujanje in omogočanje pridobivanja znanja za učinkovito sporazumevanje v slovenskem jeziku, za dvig socialnih kompetenc, za dvig funkcionalnih kompetenc in za pridobitev kompetenc za vstop oz. približevanje trgu dela. Izvedbeni modul, ki je trajal 2 meseca, je udeleženkam omogočil pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela ter sodelovanje v delovno/ učnih projektih. V zadnjem, enomesečnem Izhodnem modulu, pa so bile aktivnosti usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev, pregledu doseženih ciljev udeleženk ter zagovorništvu, svetovanju in podpori udeleženkam pri vstopanju na trg dela.

Ravno tako smo na ravni projekta morali doseči 25 % pozitivnih izhodov (vključitev v zaposlitev, izobraževanje). Skupaj s partnersko organizacijo ZIK Črnomelj smo do konec avgusta 2022 dosegli 28,6 % pozitivnih izhodov. Pričakujemo, da se bo procent v septembru še povečal, saj bomo spremljali in k vključitvi spodbujali še romske ženske zadnjih dveh programov.

Več o projektih lahko preberete na povezavah: https://www.zik-crnomelj.eu/sl/projekti/socialna-aktivacija/

https://www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/aktiviraj-se-v-novem-mestu-in-crnomlju/

Program dogodka je objavljen v pripeti datoteki.

Programski list zaključne konference Socialne aktivacije

Programski list zaključne konference Socialne aktivacije