krek Svet24.si

Krek je vzrok za nizko precepljenost našel v ...

Robert Golob Svet24.si

Golob odločno zavrnil možnost sodelovanja z ...

sergej racman Svet24.si

Grozi mu dolgoletni zapor, z igralnico pa služi ...

milan kucan pl2 Reporter.si

Milan Kučan: V zgodbo o malem in hudobnem palčku...

dražgoše Necenzurirano

Resnica o Dražgoški bitki #kolumna

pavec Njena.si

Hčerka Janija Pavca skočila v pevske vode

Ahonen Ekipa24.si

ŠOK v smučarskih skokih! Skakalni šampion ...

Novice Novo mesto

Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje

Piše: MO Novo mesto

Čas objave:
24.02.2020 08:27

Mestna občina Novo mesto kot partner sodeluje v projektu Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje, skupaj z Osnovno šolo Center Novo mesto, Društvom Rokoroki, Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, nosilec projekta pa je Komunala Novo mesto.

Namen projekta je dvig kvalitete življenja prebivalcev na podeželju. Glavni cilj je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov. Odpadno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico. Z reciklažo odpadnega jedilnega olja se zmanjšuje onesnaženost okolja - izboljšuje se kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranja narava. Projekt traja od januarja letos, do decembra prihodnje leto. 

Strateški cilj projekta je bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju. Glavni akcijski ukrep pa oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih.

Dolgoročna korist bo neposredno za prebivalce z revitalizacijo vaških središč, zmanjševanjem onesnaževanja in ekološko osveščenostjo, posredno pa tudi vpliv na razvoj zelenega turizma. Hkrati bo projekt pripomogel k izdelavi novih inovativnih produktov – eko sveč, kar predstavlja novost na obravnavanem podeželskem območju. Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja obsega razdelitev gospodinjskih posodic (2,2 L) po posameznih gospodinjstvih na pilotnem podeželskem območju Mestne občine Novo mesto, postavitev zbirnih posod (200 L) v vaških središčih in ekoloških otokih na pilotnem območju Mestne občine Novo mesto, aktivno zbiranje odpadnega olja v gospodinjstvih, ter organiziran odvoz odpadnega jedilnega olja.

V ostalih občinah bodo izvedli animacijske in promocijske dogodke o možnostih zbiranja odpadnega jedilnega olja in njegovi potencialni predelavi. Možnosti nadaljnje predelave odpadnega olja bodo pokazala priporočila ob zaključku projekta.

Glavni rezultat projekta bo krepitev zavesti o pomenu varovanja okolja, saj javno odlaganje odpadnega jedilnega olja v urejene površine - ulične zbirne posode. Vsaka urejena površina v vaškem jedru namreč pozitivno vpliva na nadaljnji razvoj jedra, s tem pa na socializacijo prebivalcev. Predvsem so za to dovzetni mladi in predstavniki ranljivih skupin, ki se jih na tak način še dodatno stimulira. Nadalje se z reciklažo odpadnega jedilnega olja zmanjšuje onesnaženost okolja - izboljšuje se kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranja narava. S promocijami, delavnicami in animacijskimi dogodki bodo informirali prebivalce o pozitivnih rezultatih recikliranja odpadnega jedilnega olja, za povečanje dolgoročne kakovosti njihovega življenja in ohranjanje narave.

Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. 

Celotna vrednost projekta znaša 104.932,89 EUR z DDV.

Upravičeni stroški: 89.471,65 EUR brez DDV.

Sofinanciran delež sredstev: 71.577,32 EUR.

Sofinancirana sredstva Mestne občine Novo mesto: 3.139,65 EUR.