prometna, splošna, simbolična Svet24.si

Tolpa na Obali prirejala lažne prometne nesreče ...

tragedija-pri-slavonskem-brodu Svet24.si

FOTO: "Videl sem, kako je sedež mladi ženski ...

Dieter Brummer Svet24.si

Igralca iz priljubljene telenovele našli mrtvega

ceferin zorcic pf bobo Reporter.si

Novi obrazi 2022: od Čeferina do Zorčiča, kdo ...

plaža mavricij, janez-janša Necenzurirano

Janšev otok raj tudi za slovenske milijone

kekec Odkrito.si

Modni pogled: Je to okej?

renato-de-santa Odkrito.si

Pozor, nazorno! Raper si je dal odreti kožo!

Novice Krško

Zelena luč za rekonstrukcijo križišča Ceste 4. julija s Strmo potjo

Piše: Občina Krško

Čas objave:
26.03.2021 10:31

Občinski svet Občine Krško je na včerajšnji 21. redni seji med drugim potrdil zaključni račun za preteklo leto in rebalans letošnjega proračuna, dali zeleno luč za začetek projekta rekonstrukcije ceste Videm – Brestanica – Cesta 4. julija in sprejeli odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade do 40. leta.

Leto 2020 so v občini Krško zaključili s 40,5 milijona evrov prihodkov in 39,6 milijona evrov
odhodkov. Kot je uvodoma pojasnil župan občine Krško mag. Miran Stanko, so 16,4 milijona evrov namenili za naložbe. Med večjimi naložbami preteklega leta je omenil gradnjo prizidka gasilskega doma PGE Krško, gradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško, novogradnjo vrtca na Senovem, dozidavo in rekonstrukcijo OŠ Koprivnica, program modernizacije občinskih cest, obnovo ceste in gradnjo mostu na cesti skozi naselje Stolovnik, 2. fazo rekonstrukcije ulice Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem, izgradnjo komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu, nakup oskrbovanih stanovanj, Dnevni center Krško, rekonstrukcijo ulic na Vidmu in v Krškem, izgradnjo poslovilnega objekta na pokopališču Stranje, Podjetniški inkubator Krško, …

Potrjen rebalans proračuna za 2021
Svetnice in svetniki so potrdili tudi rebalans proračuna za letošnje leto. Tako prihodki znašajo 44, 07 milijona evrov, odhodki pa 48,90 milijona evrov. Kot je pojasnil župan, se prihodki v skupni masi zvišujejo za 3,6 % ali 1.529.933 evrov, kar je predvsem posledica zvišanja ocenjenih prihodkov iz naslova na novo izračunanih pripadajočih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 1.255.219 evrov ter zaradi višje ocenjenih prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov v višini 300.000 evrov. Na odhodkovni strani so planirani odhodki višji za 9,3 % ali za 4.158.697 evrov.

Zelena luč za rekonstrukcijo križišča Ceste 4. julija s Strmo potjo
Občinski svet je sprejel Sklep o potrditvi Investicijske dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste Videm - Brestanica - Cesta 4. julija v dolžini dobrih 200 metrov. Projekt rekonstrukcije Ceste 4. julija bo obsegal tudi ureditev priključka Vrtne ulice v dolžini 40 m, rekonstrukcijo Strme poti v dolžini 215 m ter Poti na Polšco v dolžini 190 m (do hišne številke 17), rušitev objekta ob Cesti 4. julija, ureditev krožnega krožišča, ureditev površin za pešce in kolesarje, odvodnjavanje cest, kanalizacijo za odvod odpadnih komunalnih in padavinskih voda, vodovod, cestno razsvetljavo in širokopasovne povezave. Projekt naj bi potekal v letih 2021 in 2022, skupna vrednost projekta, ki bo financiran iz občinskega proračuna, pa je ocenjena na nekaj več kot 680.000 evrov.

Subvencioniranje plačila komunalnega prispevka za mlade do 40. leta
Občinski svet je sprejel tudi predlog odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka, po katerem bodo do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka upravičeni mladi do 40. leta oziroma mlade družine, ki na območju občine Krško prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta. Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 80 odstotkov od odmerjenega komunalnega prispevka oz. največ 4.000 evrov.


Med drugim so svetnice in svetniki imenovali Ireno Lisac za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD) za čas do imenovanja direktorja oz. največ za dobo enega leta. Seznanili so se tudi z letnim poročilom dela Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica v lanskem letu. Sprejeli predlog Letnega izvedbenega načrta kulture Občine Krško za letošnje leto in predlog
Letnega poročila o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020.

Župan Občine Krško Miran Stanko

O zaključnem računu za leto 2020


Župan Občine Krško Miran Stanko

O rebalansu proračuna