profimedia-0778195429 Svet24.si

ZDA in Rusija enotni, da vojna Ukrajini lahko ...

prehitra vožnja Svet24.si

Med Rogozo in Framom zapravil 1200 evrov

sdv-udba Necenzurirano

Strašijo nas z Udbo, sami pa so izumili tajno ...

MAGAZIN-LJERKA BIZILJ-pl Reporter.si

Golob obžaluje, ker se RTVS ni lotil politično ...

leotta 2 Ekipa24.si

Noseča in zelo vroča: Oboževalci kar ne morejo ...

dr Odkrito.si

Dr. Rashid Buttar - NEPOJASNJENA smrt zdravnika, ...

doncic Ekipa24.si

Ni počitka za Dončića! Glejte kje in kako se je...

Novice Sevnica

Zimske službe v občini Sevnica

Piše: Občina Sevnica

Čas objave:
02.02.2018 13:20

Občina Sevnica je zadolžena za izvajanje zimske službe na občinskih kategoriziranih lokalnih cestah.

V zimskih dneh je ena aktualnejših tem cestno-prometna varnost, tudi v luči izvajanja zimske službe, ki vključuje pluženje, čiščenje in vzdrževanje občinskih cest, javnih površin, parkirišč in pločnikov. Gre za celoto opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah, ko je zaradi snega lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Od leta 2014 na podlagi odloka Občinskega sveta službo izvajanja rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest, vključno z izvajanjem zimske službe, izvaja Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Izvajalec zimske službe skrbi za preglede cest in naročila izvajanja zimske službe. Še posebna pozornost je posvečena relacijam, kjer se izvajajo prevozi otrok v šolo.

Medtem ko je občina zadolžena za izvajanje zimske službe na kategoriziranih lokalnih cestah, so za vzdrževanje kategoriziranih javnih poti zadolžene krajevne skupnosti, ki same izvedejo izbore izvajalcev. Za čiščenje in vzdrževanje dovoznih poti do posameznih stanovanjskih objektov poskrbijo občani sami, ki se za čiščenje lahko dogovorijo tudi s krajevnimi vzdrževalci cest. Izvajanje zimske službe lahko otežujejo razne ovire ob cestišču, kot so kupi peska, zemlje in hlodovina ter poškodovano drevje in vejevje, ki se močno nagiba nad cestišče.


Od leta 2016 je v veljavi novi državni pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, na podlagi katerega se izvaja zimska služba tudi v občini Sevnica. Pravilnik opredeljuje, da je prevoznost cest zagotovljena, če višina snega na občinskih cestah ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Novost pravilnika za vse, ki pozimi vozijo po cestah s klancem nad 10 odstotkov, je, da je prevoznost zagotovljena, če je promet mogoč z uporabo snežnih verig. Verige so zato sestavni del obvezne opreme vozil.

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Od vseh kategoriziranih lokalnih cest se prednostno plužijo in posipavajo ceste, po katerih potekajo avtobusni in šolski prevozi, sledijo jim ostale ceste.

Za učinkovito izvajanje zimske službe je pomembno zavedanje, da so za dobro izvajanje potrebne počiščene površine tudi ob in nad cestiščem. Zato je potrebno redno čistiti zemljišča ob cesti, ne glede na lastništvo, s tem pa omogočiti varnejše odvijanje prometa tudi v zimskem času. Po pojavu padanja drevja oziroma vejevja na cestišča in javne površine so le-te zadolženi ustrezno odstraniti lastniki zemljišč.

Skupni preventivni ukrepi omogočajo bolj kakovostno izvajanje zimske službe, s tem pa povečanje varnosti v cestnem prometu in zadovoljstvo vseh uporabnikov javnih površin.