3_eva boto Svet24.si

Eva Boto je svoje sanje uresničila že pri rosnih...

internal-clock-795726_1280 Dobra karma

Usodna datuma 12. in 26. 12.: osvoboditev ženskih...

Hengsberg, kmetija, avstrijski gasilci Svet24.si

FOTO: Upokojenec želel na vrtu pokopati mačko, a...

kris Svet24.si

VIDEO: »Lahko se igram brez opornice in brez nje ...

profimedia-0191626479 Dobra karma

Kako žalostno! Bivši mož Petri želi bolnega ...

lado branko Njena.si

Bizovičar v pižami po središču Ljubljane

tanja-balabanić, jan-klobasa Njena.si

Tanja Balabanić zaslužila na račun nestrpnežev

Novice Mirna

Spremembe prostorskih aktov za razvoj gospodarstva in podjetništva

Piše: SZJ Občina Mirna

Čas objave:
15.11.2017 12:45

Na Mirni so potrdili dokumentacijo, s katero bodo spodbudili razvoj gospodarstva in prihodkov v občinski proračun.

Občinski svet Občine Mirna se je včeraj sešel na 19. redni seji, na kateri je med drugim v drugi obravnavi potrdil tri dokumente za urejanje prostora na območju občine, s katerimi posredno spodbuja razvoj gospodarstva in posledično tudi prihodkov v občinski proračun.

Najpomembnejši včeraj sprejeti prostorski dokument je Odlok o spremembah in dopolnitvah Lokacijskega načrta plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Trebnje na območju Občine Mirna, ki je bil sprejet še v tedanji Občini Trebnje leta 1989.

"Del tega načrtovanega plinovoda poteka po Podjetniško-industrijski coni Mirna in ovira gradnjo oziroma širitev objektov v tej coni. Nekaj objektov je na tej trasi praktično že zgrajenih, in sicer v starejšem delu Mirne, v območju Tomplasta, zato smo ugotovili, da bi bilo potrebno ta akt tako spremeniti, da ga iz cone umaknemo oziroma zaključimo pred podjetniško cono na Mirni. Na ta način se bo za 450 metrov skrajšala trasa načrtovanega plinovoda in ob koncu trase bo zgrajena razdelilna postaja. Skrajšanje trase plinovoda v območju PIC Mirna je zelo pomemben akt. Če občinski svet tega ne bi naredil oz. ne bi sprejel tega akta, bi bila na nek način gradnja objektov znotraj te cone ovirana, zmanjševali bi torej možnosti širitve zdajšnjih, novozgrajenih objektov, in bodočih, načrtovanih objektov," pojasnjuje mag. Štefan Velečič, ki je na Občini Mirna zadolžen za urejanje okolja in prostora.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Peskokop Jersovec, širitev pridobivalnega prostora Jersovec II ureja širitev pridobivalnega prostora za kamnino roženec, hkrati pa določa tudi sanacijske ukrepe za območje, ki je že izkoriščeno. Z drugimi spremembami Občinskega prostorskega načrta, ki jih je v celoti financiral investitor sam, pa so podjetniku omogočili, da na parceli, ki je bila prej delno kmetijska in jo je že uporabljal za potrebe svoje dejavnosti, v prihodnje uredi tudi proizvodnjo.

Ostali sklepi:

Mirnski občinski svet je včeraj sprejel drugi rebalans letošnjega proračuna, s katerim so znižali načrtovane prihodke in odhodke za približno pet odstokov, tako da proračun po sprejetem drugem rebalnasu predvideva 3,23 milijona evrov prihodkov in 3,24 milijona evrov odhodkov.

Občinski svet je potrdil tudi nove cene programov vrtca, ki so predvsem posledica višjih stroškov dela. Cena programa je sicer sestavljena iz stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil. Občina kot ustanoviteljica pokrije razliko v ceni, ki jo skladno z odločbo Centra za socialno delo plačujejo starši, na letni ravni pa bo zagotovila še dodatnih 11 tisoč evrov za uporabo t. i. fleksibilnega normativa pri vseh treh oddelkih prvega starostnega obdobja, ki je vplival na nižji izračun cen. Cena programov vrtca na Mirni se bo za otroke prvega starostnega obdobja zvišala za 4,71 % na 483,34 evra, za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja pa za 8,21 % na 365,26 evra.

Štefan Velečič o načrtih