jasmina kandorfer Dobra karma

"Ljudi testiramo in uporabljamo intuicijo," je ...

Igor Kojić, Severina Svet24.si

Severina s tem zaprla usta dvomljivcem

20191025_150340 Reporter.si

Primer iz Celja: Kako ravnati, da v domu ...

koronavirus, slovenija Svet24.si

V torek 39 na novo okuženih, umrli sta dve osebi

sircelj Necenzurirano

Največje "luknje" v megu zakonu

4 Igor Jelen Iggy - foto osebni album Odkrito.si

»Zadnje tri tedne ni bilo nikakršnih opozoril«

delovna-akcija, družina-ržen Njena.si

Luksuz in revščina: So Rženovi pretentali POP TV?

Novice Sevnica

FOTO: Na sevniški seji tudi o izgradnji mostu na Logu

Piše: Občina Sevnica, N.N.

Čas objave:
22.12.2019 18:19

Na sevniškem gradu, se je Občinski svet Občine Sevnica v sredo, 18. decembra, sestal na 12. redni seji. Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2020. Po podanih predlogih in pobudah na predstavljen predlog proračuna za leto 2020, ki je bil obravnavan na 11. redni seji, je Občinska uprava Občine Sevnica predložila opredelitve do predlaganih sprememb predloga proračuna, ki jih je v veliki meri tudi upoštevala. V letu 2020 bo proračun Občine Sevnica znašal nekaj več kot 17 milijonov in pol.

S sprejetim proračunom sta sprejeta tudi letna programa športa in kulture v občini Sevnica, katere je članom sveta predstavila vodja oddelka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar. Letni program športa Občina Sevnica pripravi vsako leto v skladu z Zakonom o športu, s katerim se določi izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji na območju občine Sevnica. Občina Sevnica z Letnim programom športa soustvarja pogoje za razvoj in izvajanje športa kot celote, za delovanje društev in izvajanje njihovih programov ter vlaga v investicije in vzdrževanje in vzdrževanje javnih športnih površin in objektov. Občina Sevnica v letu 2020 za celotne dejavnosti na področju športa namenja sredstva v višini okrog 960 tisoč evrov.

Letni program kulture se bo izvajal s pomočjo javnih zavodov, torej Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica in Knjižnice Sevnica, Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Sevnica, preko Javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica, v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Sevnica, v sodelovanju s posameznimi kulturnimi društvi, samostojnimi kulturnimi izvajalci in drugimi organizacijami , ki so registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti. Občina Sevnica v letu 2020 za celotne dejavnosti na področju kulture namenja sredstva v višini okrog 1,2 milijona evrov.

Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice. Pobudo za spremembo odloka je občinam ustanoviteljicam podal Posavski muzej Brežice z namenom uskladitve vsebin, s katerimi upravlja muzej. Predlagane spremembe je muzej uskladil s pristojnimi strokovnimi službami, za občine ustanoviteljice pa predlagane spremembe nimajo finančnih posledic.
Direktorica sevniške knjižnice Anita Šiško je članom sveta predstavila predlog Strateškega načrta Knjižnice Sevnica za obdobje 2020–2024, k kateremu so podali pozitivno mnenje.
Občinski svet je sprejel tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica, s čimer so odločbe odloka usklajene z novo zakonodajo o lekarniški dejavnosti.
Občinski svet je podal tudi pozitivno mnenje o kandidatki Nataši Kreže, profesorici razrednega pouka za ravnateljico Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž.

Občinski svet Občine Sevnica se je na seji seznanil še s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sevnica za leto 2020, sprejel Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanje in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju občine Sevnica za leto 2020 in Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v občini Sevnica za leto 2020. Vrednost stavbnega zemljišča se usklajuje na osnovi indeksa cen življenjskih potrebščin.

Člani občinskega sveta so se seznanili z aktualnimi informacijami o aktivnostih in ukrepih na projektu Stadion Sevnica, o katerih članom sveta poroča Občinska uprava Občine Sevnica skladno s sprejetim sklepom na septembrski seji.

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi meje občin Sevnica in Laško na pobudo občanov, ki živita na območju Zidanega Mostu, kjer se stikata meji občin. Parcela občanov je po teritorialnih mejah, dejanskem terenu in cestnih povezavah precej bolj vezana na občino Laško in Krajevno skupnost Zidani Most, zato bo po novem tudi del občine Laško, za kar je Občina Laško izrazila tudi strinjanje.

most-log---projekcija, most-log
Most Log - projekcija
Foto: Občina Sevnica

Vodja Sektorja za investicije v ceste Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Tomaž Willenpart je skupaj s predstavniki projektantskega podjetja članom sveta predstavil projekt Premostitveni objekt čez Savo in glavno železniško progo Zidani Most–Dobova na Logu. Projekt je izjemno obsežen in zahteven. Z izgradnjo mostu je predvidena ukinitev nivojskih železniških prehodov in povezava ceste Sevnica–Blanca s cesto Boštanj–Impoljca na Logu. Most bo dolg 281 m.

most-log---projekcija, most-log
Most Log - projekcija
Foto: Občina Sevnica

Z decembrsko sejo je zaključeno drugo leto mandata 2018–2022. Župan Srečko Ocvirk se je članom sveta zahvalil za sodelovanje in jim zaželel prijetne praznike ter jih povabil še na družabne dogodke ob sklepu leta, med drugim tudi na tradicionalno silvestrovanje v Sevnici.