x factor, simon cowell Svet24.si

Se X Factor poslavlja?

zdravnik Svet24.si

Ljubljanski zdravnik naj bi "prodajal" cepilna ...

cepljenje, ascot, berkshire Svet24.si

Dva dodatna dneva dopusta za cepljene

janez jansa dz1 Reporter.si

Ljerka Bizilj: Lahko Janša jesenski politični ...

sds tabor 2 Necenzurirano

Kaj je upravitelj, obsojen jemanja podkupnin, ...

Bombniki Avenger Wikipedia Odkrito.si

Uganka poleta 19

telefon Odkrito.si

Uročena telefonska številka, ki prinaša smrt

Novice Metlika

FOTO: Kaj bo novega v Metliki?

Piše: Občina Metlika

Čas objave:
15.05.2020 13:33

V petek, 15. maja 2020 sta župan Občine Metlika Darko Zevnik in direktor podjetja TELEG-M d.o.o. Ljubljana Milovan Gazibarić, podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo investicije »Cona Pri Pildu Metlika – 2. etapa«.

Vrednost gradbene pogodbe (z DDV) znaša 545.329,84 EUR, od tega bosta prispevali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 84,15 %, razliko pa bo zagotovila Občina Metlika.

poslovna-cona, pri-pildu, metlika
Zemljevid poslovne cone »Pri Pildu«
Foto: Občina Metlika

S to naložbo bo Občina Metlika komunalno opremila in v operativno stanje vzpostavila osrednji del območja v poslovne cone »Pri Pildu«, Metlika (v nadaljevanju: PC »Pri Pildu«). Ta se nahaja v jugozahodnem delu naselja Metlika ob glavni državni cesti G2-105, ki Metliko povezuje z regijskima središčema, Novim mestom in Karlovcem na Hrvaškem. Na zahodni strani območja PC »Pri Pildu« poteka lokalna cesta, ki se priključuje na omenjeno državno cesto in ki Metliko in poslovno cono povezuje z občinama Semič in Črnomelj.

poslovna-cona, pri-pildu, metlika
Zemljevid poslovne cone »Pri Pildu«
Foto: Občina Metlika

S tem bo Občina Metlika v tej coni izboljšala pogoje za poslovanje obstoječih gospodarskih subjektov. Prav tako pa bo z novo infrastrukturo opremljenimi površinami lahko privabila investitorje iz drugih območij. Na tak način se bodo posledično izboljšali pogoji za nastanek novih delovnih mest.

Osrednji del PC »Pri Pildu«, ki je z obravnavano investicijo predviden za ureditev, sedaj ni komunalno opremljen, se pa vsa komunalna oprema nahaja v bližini.

Investicija zajema:
• izgradnjo skupaj 360 m ceste s hodnikom za pešce in cestno razsvetljavo ter urediti 15 parkirnih mest za tovornjake,
• izgradnjo 352 m fekalne kanalizacije ter
• izgradnjo 188 m vodovoda.

Investiciji se bo pridružil tudi upravljavec telekomunikacijskega omrežja, to je Telekom Slovenije d.d. z izdelavo kabelske kanalizacije.  

Začetek same gradnje je predviden v začetku junija 2020, skrajni rok končanja gradnje pa je 31. maj 2021.

poslovna-cona, pri-pildu, metlika
Podpis pogodbe
Foto: Občina Metlika

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP«