senica-kresal-mala-seva_ms-pl Svet24.si

FOTO: To je ta hip najdražja hiša naprodaj v ...

toplarna moste Svet24.si

Sežigalnica v Ljubljani: Kaj bi to pomenilo za ...

doncic-dragic Necenzurirano

Kdo je kriv, da niste mogli gledati Dončića in ...

bojan pozar kadic videtic ura moci Reporter.si

Propadlemu politiku Bojanu Požarju se udinjanje ...

riera Ekipa24.si

Riera je v šoku! Špancem razkril, kaj se je ...

marijana-batinić Njena.si

Ljubezen na vasi: Voditeljica Marijana Batinić se...

olimpija dragons 3 Ekipa24.si

Drama na predstavitvi Riere! Dragonsi so ...

Novice Sevnica

KŠTM Sevnica z močnim poudarkom na razvoju turističnih potencialov.

Piše: Občina Sevnica

Čas objave:
13.04.2018 14:33

Na Gradu Sevnica je v sredo potekala 29. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica.

V uvodnem delu se je svet seznanil s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2017, ki ga je podala vodja službe za regionalni razvoj mag. Nataša Šerbec. Kot je predstavila, je posavska razvojna agencija skladno z možnostmi črpanja državnih in evropskih sredstev dosegla cilje, opredeljene z letnim programom dela.

Široko vsebino dela in poslovanja v letu 2017 je predstavila direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. Zavod KŠTM Sevnica je na vseh področjih – kulturi, športu, turizmu in mladinskih dejavnostih – dosegel rezultate z izvajanjem že utečenih dejavnosti in jih tudi nadgradil, upravljal z javnimi objekti, nudil tehnično pomoč in podporo društvom ter opravljal razne druge naloge s področja družbenih dejavnosti, v zadnjem letu z močnim poudarkom na področju razvoja turističnih potencialov. Na temeljih tega dela je bil nedavno prejet srebrni znak Slovenia Green Destination, ki potrjuje dobre usmeritve na tem področju. Člani sveta so v razpravi podali več predlogov za nadaljnje delo zavoda.

S strani direktorice Centra za socialno delo Sevnica Danice Božič je bilo predstavljeno poročilo o izvajanju storitve Pomoč družini na domu za leto 2017. Storitev, ki poteka v okviru Centra za socialno delo Sevnica in jo iz proračuna sofinancira Občina Sevnica, mesečno v povprečju koristi okrog 85 občanov. Z občinsko subvencijo v višini okrog 70 % do polne cene se uporabnikom zagotavlja nižja cena in tako sledi trendu večanja deleža storitve pomoči na domu, tudi v luči vse večje problematike prezasedenosti domov za upokojence. Člani sveta so v razpravi podali več predlogov, kako tudi v bodoče dobro usklajevati načine skrbi za starejše.

Direktor Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica Mitja Udovč je predstavil revidirano letno poročilo poslovanja v lanskem letu. Stabilnost in uspešnost poslovanja podjetja potrjujejo pristojne revizijske službe, doseženi cilji in načrti pa se usmerjajo v korektno in občanom prijazno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, med katerimi so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pogrebna služba, urejanje javnih površin ter upravljanje in vzdrževanje občinskih cest. Delež storitev Komunala Sevnica opravlja tudi na trgu, s čimer vlaga v investicije za zagotovitev vse večje konkurenčnosti.

Člani sveta so obravnavali Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v občini Sevnica. Zakon o prostorskem načrtovanju v delu komunalnega prispevka ne pozna posebnih olajšav za mlade družine, zato je občina to področje že leta 2014 uredila s posebnim občinskim pravilnikom. Mlada družina je družina z vsaj enim otrokom, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 35 let, ne glede na starost otrok, in življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen na dan izdaje odločbe o komunalnem prispevku. Obstoječi pravilnik pa se po novem predlogu dopolnjuje še z možnostjo, da ta občinska subvencija velja ne le za mlade družine, temveč tudi za druge mlade investitorje. To pomeni, da so do subvencije upravičeni vsi investitorji, tudi posamezniki, v starosti do 35. leta. Po več podanih predlogih bo pravilnik dopolnjen in v sprejem predlagan na naslednji seji občinskega sveta.Predstavljen je bil postopek drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica. Na dolgotrajnost postopka je vplivalo predvsem pridobivanje prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora in pridobivanje končnih pozitivnih mnenj le-teh. Oblikovani predlog ima trenutno vsa pozitivna mnenja, razen mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je v končnem usklajevanju. Po uskladitvi še tega bo pripravljalec dokumenta, podjetje LUZ d. d., pripravil usklajeni dokument, ki ga bo potrdil občinski svet na izredni seji, predvidoma sklicani še do konca tega meseca. Številnim investitorjem bo s sprejemom omogočena bodisi individualna bodisi poslovna gradnja. Stališče občinskega sveta je, da se takoj po sprejemu drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica prične postopek tretjih sprememb in dopolnitev. Na tak način se omogoča aktualno in sprotno usklajevanje dokumenta s potrebami prostora in občanov.

Člani občinskega sveta so sprejeli zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2017. Zaključni račun potrjuje proračunsko uravnoteženost in realno proračunsko načrtovanje minulega leta ter uspešno izvajanje tako zakonskih nalog kot investicijskega dela. Stabilnost zaključnega računa občine je temelj za stabilno delovanje javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter hkrati zagotavlja nadaljevanje investicijskega cikla.

Med vsebinami seje je bilo obravnavanih še nekaj kadrovskih in nepremičninskih zadev.