Novinarska konferenca Osnovne šole Savsko naselje Svet24.si

Učenci vdrli v e-redovalnico; že lani so si ...

misija 4 Svet24.si

Carpe Diem ali ekskluzivno evrovizijsko druženje

drugi-tir, stanko-polanič, tine-vadnal, jurij-krč, janez-škrabec Necenzurirano

Nasledniki Ivana Zidarja tečejo nov krog #kolumna

Urška Klakočar Zupančič Reporter.si

Afera falcon: poglejte, kako luksuznemu hotelu na ...

luka doncic 1 pm Ekipa24.si

Še Dončić je začuden! V Dallasu so ga ...

Patricia Pangeršič 2 Njena.si

Priljubljena Patricia Pangeršič je postala mamica

maribor Ekipa24.si

Kronaaaa!!! Uh, kaj je veteran naredil velikemu ...

Novice Krško

FOTO: Nove cene programov vrtcev v občini Krško

Piše: Občina Krško

Čas objave:
03.07.2020 13:03

Na četrtkovi 14. redni seji Občinskega sveta Občine Krško so svetnice in svetniki med drugim sprejeli predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcih občine Krško, predlog sklepa o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za naslednje šolsko leto, izdali soglasje k ceni storitev Pomoč družini na domu, potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta prizidave OŠ Raka in investicijsko dokumentacijo za most za pešce in kolesarje preko Save v Krškem.

krško, občina-krško
Krški svetniki
Foto: Občina Krško

V februarju 2020 so bili objavljeni razpisi za vpis otrok v vrtce občine Krško v šolskem letu 2020/21. Glede na prejete vloge so v vrtcih oblikovali oddelke za novo šolsko leto ter pripravili predloge sistemizacij delovnih mest. Predloge je obravnaval Občinski svet Občine Krško in sprejel predlagane sklepe.

V naših vrtcih bo s 1. 9. 2020 po sprejetih sklepih oblikovanih 71 oddelkov in vključenih 1164 otrok.
Prav tako je Občinski svet Občine Krško obravnaval predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcih občine Krško in sprejel predlagani sklep, na podlagi katerega so se cene programov v vrtcih v glavnem zvišale. Na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško (Uradni list RS, št. 48/16) je osnova za plačilo staršev s stalnim prebivališčem na območju občine Krško, katerih otroci so vključeni v vrtec na območju občine Krško, najnižja cena istovrstnega programa, v katerega je otrok vključen v javnem vrtcu. Občina Krško krije razliko med plačilom staršev in ceno istovrstnega programa vrtca, v katerega je otrok vključen. Za oddelke prvega starostnega obdobja je osnova za plačilo za 5,33 % nižja od sedanje osnove, za kombinirane oddelke za 5,49 % višja od sedanje osnove, za oddelke 3 - 6 let za 5,89 % višja od sedanje osnove, za oddelke 3-4 let pa za 5,39 % višja od sedanje osnove.

Od 1. 9. 2020 osnove za plačilo staršev znašajo:

Starostna skupina
Polna cena za dnevni program (6 - 9 ur)*
1- 3 let 543,99 evra
3 - 4 let 432,36 evra
Kombinirani oddelek
451,93 evra 3 - 6 let 395,70 evra
Razvojni oddelek
395,70 evra

*Starši plačajo določen odstotek polne cene programa, v katerega je vključen otrok (ta odstotek je odvisen od premoženjskega stanja in določen v odločbi CSD – in sicer od 10 % do 77 % plačila); tako določeno plačilo je še za dodatnih 30 % znižano za vse starše (olajšava, ki jo občina priznava vsem staršem (vir: nadomestilo zaradi omejene rabe prostora (NORP))
Primer: Za otroka, ki je vključen v program od 1 do 3 let in so starši npr. vključeni v 5. dohodkovni razred, za katerega plačilo znaša 35 % cene programa (odločba CSD), bi starši od polne cene, to je 543,99 evra prispevali 190,40 evra. Ker pa je to plačilo še dodatno znižano za 30 % (vir NORP), je končno plačilo starša v tem primeru 133,28 evra.
Od 1. 9. 2010 dalje Občina Krško še dodatno sofinancira stroške predšolske vzgoje. Plačilo staršev za vse predšolske otroke občine Krško, ki so vključeni v vrtce na območju naše občine, je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 dodatno znižano za 30 % (sofinanciranje je dodatno in ne izniči že obstoječega občinskega sofinanciranja vrtcev na plačilne razrede), tako kot v šolskem letu 2019/20. Dodatno znižanje v višini 30 % se sofinancira iz sredstev, ki jih Občina Krško pridobiva z nadomestilom zaradi omejene rabe prostora.
Z razliko v ceni (razliko med plačilom staršev za vrtce in občino) bo tako potrebno v letu 2020 iz občinskega proračuna nameniti približno pet milijonov evrov, od česar bo za dodatne olajšave plačil staršev, ki se zagotavljajo iz sredstev, ki jih Občina Krško pridobiva z nadomestilom zaradi omejene rabe prostora, potrebno nameniti približno 950.000 evrov.

krško, občina-krško
Krški svetniki
Foto: Občina Krško


Za prizidek k OŠ Raka
Občinski svet Občine Krško je sprejel Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Prizidava Osnovne šole Raka. V skupni višini 260.000 evrov naj bi še v letošnjem letu, natančneje v poletnih mesecih, z gradnjo prizidka na OŠ Raka zagotovili dodatne prostore, in sicer s preureditvijo dveh atrijev in še nekaterih drugih prostorov v dve učilnici na skupno 95 m2. Za naložbo občina pričakuje 42.674 evrov nepovratnih in 21.337 evrov povratnih sredstev na podlagi 23. člena zakona o financiranju občin, preostali del sredstev v višini 195.989 evrov bo občina zagotovila sama.

Zelena luč novemu most za pešce in kolesarje preko Save v Krškem
Občinski svet je sprejel tudi sklep o potrditvi Investicijske dokumentacije za izgradnjo mostu za pešce in kolesarje preko Save v Krškem. Vrednost naložbe po tekočih cenah znaša 2, 5 milijona evrov, gradnja pa naj bi potekala do leta 2022. Nov most v dolžini 109,5 metra in širini 3,5 metra bo
funkcionalno in pojavno pripomogel k bolj neposredni, krajši ter za pešca in kolesarja bolj prijazni obliki povezave med dvema mestnima predeloma – starim mestnim jedrom Krškega na desnem bregu in zahodnim delom Krškega – Vidmom na levem bregu Save. Os predvidene povezave je definirana z že zgrajenim temeljem na desnem bregu Save, ki je bil zgrajen v sklopu gradnje protipoplavnega zidu v letu 2016.

Pomoč na domu – 21, 05 evra na uro od 15. julija dalje
Občinski svet Občine Krško je podal soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 21,05 evra za efektivno uro storitve od 15. 7. 2020 dalje. Subvencija Občine Krško k polni ceni storitve znaša skupaj 14,74 EUR na uro. Prispevek uporabnika znaša 6,31 EUR/uro, kar je za 0,29 evra več kot lani, in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško. Ob nedeljah se cena za uporabnika poviša za 40 % in tako znaša 8,83 EUR na uro, ob praznikih se cena za uporabnika poviša za 50 % in tako znaša 9,46 EUR na uro.

Svetnice in svetniki so med drugim podali soglasje k dopolnitvi programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Krško ter dopolnitvi programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice.

Občinski svet je podal tudi pozitivno predhodno mnenje k Strateškima načrtoma javnih zavodov Kulturni dom Krško in Valvasorjeva knjižnica Krško za obdobje 2020 – 2024.