dubrovnik, plaža Svet24.si

Jadran je kot vrela kaša, ohladitve vam ne bo ...

kolaž Svet24.si

Turistični ponudniki izgubili kompas: za ta ...

nova24tv, sds, janez-janša, boris-tomašič Necenzurirano

Madžari prodali Nova24TV. Razkrivamo, kdo je ...

kdo vam laze1 Reporter.si

Bumerang za Tomašiča: tožilstvo že preiskuje ...

roglic 22 pm Ekipa24.si

Primož Roglič padel! Slovenec je bil žrtev ...

sivka alenka 1 Odkrito.si

Alenka Sivka se je vrnila na radio

sporar pm Ekipa24.si

To močno odmeva! Šporar v vrstah ekipe, za ...

Novice Šentrupert

AVDIO: Prenova šolskega igrišča v Šentrupertu v letošnjem proračunskem letu

Piše: Petra Krnc Laznik

Čas objave:
18.10.2018 12:14

Občinski svet Občine Šentrupert se je včeraj sestal na zadnji, 28. redni seji v tretjem mandatu.

Občinski svet Občine Šentrupert se je včeraj sestal na zadnji, 28. redni seji v tretjem mandatu, poleg te pa so imeli še štiri dopisne in eno izredno sejo zaradi odstopa treh članov sveta v letu. Vključno z včerajšnjo sejo so svetniki v tem mandatu sprejeli 374 sklepov. V letu 2015 so zaradi odstopa treh članov občinskega sveta v Šentrupertu izvedli nadomestne in nato še ene ponovne volitve, da je lahko občinski svet nadaljeval delo do konca mandata v popolni, devetčlanski sestavi. Občinski svet je tako v mandatnem obdobju 2014-2018 sprejel nov Statut Občine Šentrupert in nov Poslovnik Občinskega sveta Občine Šentrupert, 27 odlokov, devet pravilnikov, pet občinskih podrobnih prostorskih načrtov in podelil osem priznanj. Prav tako so člani občinskega sveta sprejeli en investicijski program ter se seznanili z desetimi dokumenti identifikacije investicijskih projektov, ki so bili izdelani za investicijske projekte, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. »Kljub težavam v začetku mandata smo z občinskim svetom uspešno izpeljali 28 rednih sej. Večina sklepov je bila sprejetih soglasno. Potrjeni so bili mnogi pomembni akti in ostali dokumenti ter proračunska sredstva za izvedbo investicij. Vesel sem tako konstruktivnega sodelovanja in prispevka za dobrobit naše občine,« po zadnji seji v tem mandatu pravi župan Občine Šentrupert Rupert Gole. 

Sprejeti sklepi na 28. redni seji:
Občinski svet, ki je skladno s sklepom junijske seje tudi nadzorni svet Javnega podjetja Energetika Šentrupert, se je načelno strinjal, da se lahko Energetika dogovarja o pogojih prenosa oziroma odkupa stavbne pravice za Vrtec Čebelica od podjetja J-Invest. Do prenosa lastništva na občino, torej do konca veljavnosti pogodbe – še približno sedem let – bi tako občina najemnino za prostor plačevala domačemu javnemu podjetju in ne dosedanjemu pogodbenemu partnerju. Ko bodo znani vsi pogoji podjetja J-Invest za odkup, bo morala Energetika pred izvedbo predlaganega pravnega posla pridobiti vsa ustrezna soglasja, vključno s soglasjem (novega) občinskega sveta. Če bi Energetika želela izpeljati posel, pa mora svojo dejavnost razširiti še na dejavnost oddajanja nepremičnine v najem, s čimer se je včeraj občinski svet tudi strinjal, prav tako pa je dal soglasje k sklenitvi sodne poravnave med Energetiko in družbo JMW Fire za njene neporavnane obveznosti iz naslova omrežnine, obračunane za storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Doba. Občinski svet je soglašal tudi s tem, da Energetika izdela investicijsko dokumentacijo za izgradnjo peletirne naprave v okviru obstoječega kompleksa na Dobu, ki bo dala odgovor o ekonomski upravičenosti in predstavila vse elemente načrtovane investicije.

Svetniki so na zadnji seji s prerazporeditvijo zagotovili tudi denar za izvedbo prve faze prenove šolskega igrišča v letošnjem proračunskem letu, se seznanili z dokumentom identifikacije investicijskega projekta »Skupaj za varni jutri«, s katerim bo Občina Šentrupert, če bo z občinami Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Mirna in Mokronog-Trebelno pridobila nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, kupila pet dodatnih AED (defibrilatorjev) in tako razširila mrežo javno dostopnih AED. Projekt je za vse občine skupaj pripravil LAS Dolenjska in Bela krajina.

Rupert Gole o delu obcinskega sveta

Rupert Gole o delu občinskega sveta