ana maria mitić Dobra karma

Solze nesrečnih ljubezni Ane Marie Mitić je njen...

Klemen Slakonja in Mojca Fatur Svet24.si

Igralka Mojca Fatur premagala bolezen, ki velja za...

nagec rakovnik pix Reporter.si

Neverjeten prizor v Ljubljani: popolnoma gol ...

testiranje koronavirus metelkova bobo5 Svet24.si

Kmalu 1000 bolnikov, ki bodo nujno potrebovali ...

milan-krek Necenzurirano

Obljubljali brezplačno cepivo za vse, a tega niso...

novak-đoković Odkrito.si

Je Đoković uročen?

escape1 Njena.si

Za Covidom zbolel še en znani Slovenec

Pridi v mesto Novo mesto

Težave zaradi neustrezne izvedbe kanalizacije na Kandijski cesti, nov medletni oddelek za vrtčevske otroke

Piše: MO Novo mesto

Čas objave:
04.10.2020 08:29

.Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na redni novinarski konferenci napovedal sanacijo kanalizacije petih objektov ob Kandijski cesti, kjer so se pred leti ob evropsko sofinancirani prenovi kanalizacijskega sistema zgodile nepravilnosti, zaradi katerih te stavbe niso bile pravilno priključene na omrežje.

Kot je na novinarski konferenci povedal župan Gregor Macedoni so občani večkrat opozorili na sumljive izlive pod Kandijskim mostom. Komunala Novo mesto je zadeve preiskala in ugotovila, da je bil projekt neustrezno izpeljan. Gre za projekt hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v Novem mestu, v vrednosti več milijonov evrov, ki ga je Mestna občina Novo mesto leta 2012 podpisala z izbranim izvajalcem Begrad, projekt pa se je zaključil v letu 2015. V namen reševanja problema je bil ustanovljen projektni svet, imenovan Revizijska komisija za pregled postopkov in izvedbe projekta. Cilj delovanja komisije je priprava končnega poročila o odstopanjih pri postopkih in izvedbi določil ter ugotovitev odgovornih oseb oz. izvajalcev za navedena odstopanja. Po zdajšnjih podatkih bo potrebno sanirati priklope petih objektov, med katerimi je objekt Renault minutka, Picerija Totalka in TPV, večstanovanjski blok na Kandijski cesti ter dve stanovanjski hiši. Komisija bo končno poročilo izdelala predvidoma v novembru.

V septembru je bila predstavljena izbrana arhitekturna rešitev za bazenski kompleks. Pred oddajo dokumentacije za gradbeno dovoljenje bodo svetniki na četrtkovi 14. redni seji prvič obravnavali predlog Dopolnjenega odloka o podrobnem prostorskem načrtu Športno-rekreacijskega parka Češča vas. V naslednjem letu je v načrtu pridobitev gradbenega dovoljenja in izbor izvajalca gradbenih del. Začela se je tudi druga faza izgradnje Olimpijskega vadbenega centra, ki predvideva dograditev tribun na severni in južni strani obstoječe tribune, znotraj športnega objekta ob kolesarski stezi.

V Športno-rekreacijskem parku Portoval so uredili novo parkirišče za osebna vozila, parkirni mesti za polnilno postajo za električna vozila, ter parkirna mesta za invalide in avtodome. Na območju novega parkirišča se je uredila še javna razsvetljava in hortikulturna zasaditev. Vrednost naložbe je 312.000 evrov.

Zaključuje se rekonstrukcija zadružnega doma v Uršnih selih, konec del je predviden konec novembra. V Birčni vasi so uradno odprli novo avtobusno postajo. Poleg postajališča so se uredile tudi površine za pešce, cestna razsvetljava in ekološki otok, celotna vrednost investicije pa znaša dobrih 173.000 evrov z DDV. Končana so dela na Šmihelski cesti, končni pregled sledi, izvajajo se dela na Petelinjeku, kjer je zaradi močnega neurja spolzela brežina. Zaključek del je predviden do 15 novembra letos. V teku je tudi rekonstrukcija regionalne ceste Mirna Peč–Novo mesto.

V mestnem jedru se urejata Rozmanova ulica in Prešernov trg. Trenutno se izvajajo arheološka izkopavanja, sledijo gradbena dela. Na naslovu Glavni trg 2, kjer so predvidena nova stanovanja so ugotovili, da je konstrukcija strehe v slabšem stanju, kot so predvidevali, zato so bila potrebna dodatna projektantska dela. Zaenkrat večjih odmikov od terminskega načrta ni.

Pri aktualnih razpisih je v teku objava razpisa za izgradnjo prve faze kolesarske povezave od avtobusnega postajališča do križišča na Drski, na t.i. Topliški cesti. V drugi fazi se bo rekonstruirala cesta, zgradil se bo tudi pločnik na drugi strani ceste. Za izdelavo projektne dokumentacije obnove Narodnega doma sta bila izvedena dva javna razpisa, ki zaradi neustreznih ponudb nista bila sprejeta, v pripravi je že nov razpis. V teku je izbor izvajalca gradnje Brvi Irča vas, poleg katerega je predvidena večnamenska pot Drska-Bršljin. Začetek gradnje poti bo v drugi polovici leta 2021. Pri projektu brv Loka-Kandija ta hip poteka pridobivanje gradbenega dovoljenja, ki ga pričakujejo v tem mesecu, sledi izbor izvajalca gradnje in začetek del. Začela se bo tudi izgradnja in dopolnitev cestne razsvetljave v enajstih krajevnih skupnostih na trinajstih lokacijah. V teku je podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, dela bodo zaključena do 20. novembra letos, pogodbena vrednost pa znaša nekaj več kot 198.000 evrov z DDV.

V oktobru bo v sklopu mobilnosti zaživel sistem souporabe vozil, kar je korak naprej pri zagotavljanju pametne mobilnosti, ki je povezana z avtomobili na električni pogon. Pomembna novost je tudi, da bodo v letošnjem letu na Mestni občini Novo mesto za medletne vpise zagotovili dodatni medletni oddelek za prvo starostno skupino za 14 otrok. Ocenjujejo, da bo novi oddelek zaživel 1. decembra.

Na področju reševanja romske problematike je bila ustanovljena skupina za medresorsko reševanje problematike, vlada je ustanovila tudi štiri podskupine. Župan Gregor Macedoni je član skupnega aktiva, kot tudi podskupine na področju vzgoje in izobraževanja, svoje predstavnike pa ima Mestna občina Novo mesto tudi v podskupinah na področju socialnih prejemkov in delovnih zadev ter prostorskega reševanja problematike. Četrta skupina deluje na področju pravosodja.