brioni, brionka, ladja Svet24.si

FOTO: Ob močnem neurju potonila ladja Brionka

zlato Svet24.si

Iskalec zlata zadel terno in obogatel

zapor ig 2 Necenzurirano

Spi v zaporu, čez dan pomaga osumljenim pranja ...

jerca legan milan cvikl m24 Reporter.si

Ločitvena vojna za luksuzno vilo: Umazano ozadje ...

primoz roglic lev Ekipa24.si

Kakšen kralj! Rogličev sin po dirki zasenčil ...

anna-paynich, aleš Njena.si

Klepet z Anno Paynich: Ona mi je dala blagoslov, ...

luka asistenca Ekipa24.si

Luuuukaaaa! Dončić je šokiral svet z najbolj ...

Novice

Znani prejemniki občinskih priznanj za leto 2022

Piše: R.K.

Čas objave:
27.01.2023 11:37

Člani Občinskega sveta občine Črnomelj so se v četrtek, 26. 1. 2023 sestali v sejni sobi Občine Črnomelj. Obravnavali so 11 točk dnevnega reda. Na seji so člani sveta v prvem branju obravnavali proračun za leto 2023 in sprejeli predloge kandidatov za priznanja občine za leto 2022.

Proračun Občine Črnomelj za leto 2023, ki so ga člani sveta obravnavali v prvem branju, kakor vsa leta temelji na zagotavljanju kvalitetne javne infrastrukture na področju komunalnih storitev, vodovoda, prometa, športa, kulture in izobraževanja kar so tudi strateške usmeritve občine. Cilje in strategijo občine Črnomelj gradimo na razvojnih in socialnih nalogah. Pri njenem oblikovanju sledimo uravnoteženemu razvoju občine.

Glavni cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge, ki so upoštevane pri pripravi proračuna Občine Črnomelj za leto 2023 so:

  • omogočiti razvoj gospodarstva na podlagi lastnih potencialov za ustvarjanje produktov z visoko dodano vrednostjo in spodbujanje razvojno raziskovalnih potencialov ter inovacij,
  • zagotoviti visoko kvaliteto bivanja v občini na osnovi uravnoteženega razvoja tako mesta kot tudi podeželja (varnost, racionalno gospodarjenje s prostorom, trajna mobilnosti in izboljšanja kakovosti okolja ter ustrezne komunalne infrastrukture),
  • zagotoviti kvalitetno, socialno, zdravstveno in kulturno strpno družbeno okolje,
  • učinkovita javna infrastruktura,
  • nudenje kvalitetnega izobraževanja,
  • spodbuditi mlade, da aktivno sodelujejo pri aktivnostih in iskanju zaposlitve v domačem okolju, prav tako mlade družine pri reševanju stanovanjske problematike,
  • razviti integrirano dolgotrajno oskrbo starejših,
  • implementacija pametne tehnologije po vzoru pametnih mest,
  • nadaljnji razvoj Podjetniškega inkubatorja in spodbujanje podjetniške inovativnosti pri mladih.

Predlog Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2023 lahko podrobneje preberete v gradivu na spletni strani občine.

Župančičevo plaketo za leto 2022 prejme Toni Verderber za izjemen prispevek k razvoju narodno-zabavne glasbe, promociji Bele krajine in nesebično pomoč na področju glasbe in ljubiteljske kulture lokalnim društvom, organizacijam ter posameznikom.

Župančičevo diplomo za leto 2022 prejmeta Fotoklub Črnomelj za izjemen doprinos k prepoznavnosti in kakovosti umetnosti fotografije v lokalnem okolju ter za prizadevno in predano delo ob 20-letnici delovanja ter Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi za uspešno izvedbo projekta »Uršek se druži« in za inovativen ter poučen pristop vključevanja ljubiteljske kulture v lokalno okolje.

Plaketo Občine Črnomelj za leto 2022 prejme Jože Pavlakovič za dolgoletno izjemno in predano delo v župniji Stari trg ob Kolpi ter za bogatenje kulturne, zgodovinske in verske dediščine v lokalnem okolju.

Diplome Občine Črnomelj za leto 2022 prejmejo Jurij Špehar za dolgoletno prizadevno in uspešno delo na področju gasilstva in civilne zaščite, Adria Dom d. o. o. za dosežene uspehe v letu 2022 in za prispevek k razvoju gospodarstva v lokalnem okolju ter Skavti Steg Črnomelj 1 za izjemen doprinos k skavtski dejavnosti in vključenost v lokalno okolje ter za prizadevno, uspešno, skrbno in predano delo ob 30-letnici delovanja.

Priznanje športnik leta 2022 prejme Jakob Kavšek za osvojeni naslov svetovnega in evropskega prvaka ter ostale izjemne uspehe na mednarodnih tekmovanjih v show danceu, jazzu in modernu ter dosežene uspehe na državnih tekmovanjih v plesu. Priznanje za športnico leta 2022 prejme Loti Čufer za bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Abu Dhabiju in dosežene uspehe na mednarodnih ter državnih tekmovanjih v ju-jitsu. Priznanje za športno ekipo leta 2022 prejme Košarkarska ekipa starejših deklic Osnovne šole Loka Črnomelj za osvojeno 3. mesto na državnem prvenstvu osnovnih šol v košarki za starejše deklice. Predlogov za športni dosežek leta 2022 in mladega perspektivnega športnika leta 2022 ni bilo, zato se priznanja ne podelita.

Brezo kot javno pohvalo pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj za leto 2022 prejmejo JP Komunala Črnomelj d. o. o. – ekipa vzdrževanja mesta, VRTNARICE za vestno, prizadevno in skrbno delo na področju vzdrževanja hortikulturne podobe mestnega jedra, za ekološki in trajnostni pristop ter za neprecenljivi prispevek k izgledu mesta nasploh ter Jernej Kavšek za prispevek na področju urejanja, varovanja in ohranjanja okolja, predvsem na področju raziskav divje rastočih orhidej, ter za osveščanje o pomenu pomembnosti ohranjanja narave. Predloga za podelitev graje »Kopina«, ki se podeljuje osebam, ki so s svojimi dejanji oziroma opustitvami vplivali na neurejenost oziroma onesnaženost okolja, ni bilo, zato se Kopina ne podeli.

Župančičeva priznanja bodo prejemnikom podeljena na osrednji občinski proslavi ob kulturnem prazniku v torek, 7. februarja, ob 18. uri v Kulturnem domu Črnomelj, občinska priznanja in priznanja na področju športa bodo podeljena na osrednji proslavi ob prazniku občine Črnomelj v petek, 17. februarja, ob 18. uri v Kulturnem domu, ekološki priznanji Breza pa bosta podeljeni ob dnevu Zemlje aprila letos.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na tej povezavi. V dokumentu lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.